pomniejsz powiększ
menu
print

2013-07-11 13:43:44

Rachunki bankowe


 

KOMUNIKAT

PODATKI,
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (ŚMIECI),
OPŁATY ZA ŚCIEKI

 

Informujemy, że dla usprawnienia przetwarzania danych wprowadzono na terenie Gminy Hażlach system płatności masowych. W związku z powyższym każdy z płacących podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) lub za ścieki dla każdego tytułu zobowiązania otrzymał indywidualny numer konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Cieszynie Oddział Hażlach, na który należy dokonywać płatności.

PODATNIKU! DOKONUJĄC ZAPŁATY PODATKÓW, OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (ŚMIECI) LUB ZA ŚCIEKI ZAWSZE POSŁUGUJ SIĘ NUMEREM TWOJEGO INDYWIDUALNEGO  KONTA. TYLKO W TEN SPOSÓB UNIKNIESZ POMYŁEK I NIE ZAPŁACISZ ZOBOWIĄZANIA INNEJ OSOBIE !

 

 

RACHUNKI BANKOWE URZĘDU GMINY
W HAŻLACHU

 


Rachunek nr
14 8113 1017 2003 0000 0505 0011  służy do:

 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • opłata skarbowa np. za:
  • wypis,
  • wyrys,
  • zaświadczenia,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpis skrócony aktu urodzenia oraz zgonu
  • za decyzję o wymeldowaniu administracyjnym
  • za zgodność kopii z oryginałem
  • zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach
  • opłata za zajęcie pasa drogowego
 • opłata za wycinkę drzew

 • wpłata za faktury:
  • wywóz nieczystości
  • czynsz wraz z mediami oraz dzierżawy
  • użytkowanie wieczyste
  • wynajmowanie sali 
 • opłata od posiadania psa

 

Rachunek nr 09 8113 1017 2003 0000 0505 0004 służy do:

 • za udostępnienie danych z ewidencji ludności ze zbioru pesel oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • wadium przetargowe
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
(+48 33) 8569-555 wew 39
(+48 33) 8569-479
wew 39
(+48 33) 8569-492
wew 39
(+48 33) 8524-211
wew 39  

menu