pomniejsz powiększ
menu
print

2012-08-28 14:10:20

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Zgodnie z art. 28b ust.1a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.z 2011 r. nr 197 poz. 1172) treść elektronicznych dzienników urzędowych jest udostępniona pod poniżej podanym adresem:


menu