pomniejsz powiększ
menu
print

2012-08-30 11:15:36

Informacja niedostępna w BIP


 

I N F O R M A C J AUDOSTĘPNIANIE INFORMACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY HAŻLACH
(art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

 

Informacja Publiczna w Urzędzie Gminy Hażlach jest udostępniana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.hazlach.samorzady.pl) ,
- przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
-poprzez udostępnienie dokumentacji do wglądu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji,
-przez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Gminy Hażlach oraz przez dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.hazlach.pl).

Informacja Publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016, poz. 1764) jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji lub dowolną inną formą wniosku w tym listownie. Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Hażlach
ul. Główna 57
43-419 Hażlach

Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Hażlach reguluje Zarządzenie Nr 120.1.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lutego 2012r.
                                                                                                                                       


Wójt Gminy Hażlach
 
Karol Folwarczny

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Karol Folwarczny
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 30.08.2012 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2021 07:20
Liczba wyświetleń: 7120

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarzadzenie_120_1_2012.pdf Zarządzenie w sprawie: udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy Hażlach 2012-08-30 11:18:09 Sojka Marek
załącznik wzor_wniosku.pdf Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2012-08-30 11:20:48 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja niedostępna w BIP 25.01.2017 06:51 Grzegorz Kasztura
2 Informacja niedostępna w BIP 30.08.2012 10:21 Marek Sojka
3 Informacja niedostępna w BIP 30.08.2012 10:15 Marek Sojka
print

2012-08-30 10:26:00

Dostęp do informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej


Dostęp do aktów prawa miejscowego i informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej możliwy jest na stanowiskach komputerowych w Gminnym Centrum Informacji (budynek Urzędu Gminy – wejście od parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 120.1.2012 z dnia 10.02.2012r. opłata za wykonanie kserokopii 1 strony wynosi 0,15 zł. Podstawa prawna: art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 296).

 

Informacje o artykule

Autor: Sojka Marek
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 30.08.2012 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 06:52
Liczba wyświetleń: 7062

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dostęp do informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej 25.01.2017 06:32 Grzegorz Kasztura
2 Dostęp do informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej 30.08.2012 09:26 Marek Sojka
menu