pomniejsz powiększ
menu
print

2020-07-09 13:27:27

Zarządzenie nr 0050.158.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 lipca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-07-09 13:23:08

Zarządzenie nr 0050.157.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 lipca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-06-16 10:17:16

Zarządzenie nr 0050.142.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 czerwca 2020 r.


w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego   

print

2020-06-04 14:50:50

Zarządzenie nr 0050.141.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-06-04 14:41:07

Zarządzenie nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-06-04 14:30:29

Zarządzenie nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-06-04 14:21:51

Zarządzenie nr 0050.138.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-05-07 11:57:44

Zarządzenie nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 maja 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2020-05-05 10:37:56

Zarządzenie nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2020 r.


w sprawie wykonania uchwały nr II/16/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2020 r. zawierające listę wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

print

2020-03-19 14:04:38

Zarządzenie nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 marca 2020 r.


w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Hażlach na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS CoV-2

print

2020-03-17 12:34:48

Komunikat Wójta Gminy Hażlach


W związku z wprowadzonym na terenie całego kraju stanem epidemicznym z dniem 17.03.2020 roku celem zminimalizowania ryzyka wynikającego z bezpośrednich kontaktów  wprowadzamy kolejne ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy Hażlach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kasa Urzędu jest nieczynna, zaś wszystkie płatności podatków oraz innych opłat należy realizować drogą elektroniczną, w Urzędzie Pocztowym lub w Banku.            

Następuje zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Hażlach na godziny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Dla klientów zewnętrznych czynne jest wyłącznie Biuro Podawcze, które zostało przeniesione do lokalu Gminnego Centrum Informacji znajdującego się w przyziemiu budynku (wejście bezpośrednio z parkingu). Do urny znajdującej się w Biurze Podawczym należy w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi wrzucać wszelką korespondencję do Urzędu. Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie przekazania dokumentów, powinny wysłać je listem poleconym na adres Urzędu Gminy Hażlach, ul.  Główna 57, 43-419 Hażlach.                  

W godzinach urzędowych kontakt z Urzędem pod numerami tel. 33 85 69 479  lub 33 85 69 492, skąd zostaną Państwo przekierowani do pracowników merytorycznych. W razie pytań dotyczących płatności prosimy o kontakt bezpośrednio z numerem wew. 54.    

Kontakt z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego możliwy w godzinach pracy Urzędu za pośrednictwem Biura Podawczego po uprzednim umówieniu pod numerem kom. 664 618 462 lub numerami wew. 53, 62.

Wszystkie zadania dotyczące pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu. Prosimy o kontaktowanie się z GOPS mailowo na adres gops@hazlach.pl lub telefonicznie pod numerem 33 85 69 600 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.30, środy od 7.00 do 16.30, piątki od 7.00 do 14.30. 

WÓJT

Grzegorz Sikorski

print

2020-03-12 13:08:25

Komunikat Wójta Gminy Hażlach


W związku z rosnącym na terenie kraju zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią z dniem 12.03.2020 r. ograniczamy możliwość dostępu do Urzędu Gminy Hażlach i bezpośredniego załatwiania spraw w biurach.

Prosimy o telefoniczne załatwianie spraw.

Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu zostały zamknięte dla osób korzystających z usług tych jednostek do odwołania.

Urząd Gminy Hażlach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu pracują w  obowiązujących godzinach urzędowania. Jednakże zostaje ograniczona bezpośrednia dostępność i obsługa interesantów. Wszystkie biura zostają zamknięte z wyjątkiem Kasy Urzędu (I p., pok. nr 11), która zarazem będzie pełnić rolę Biura Podawczego oraz umożliwiać kontakt z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego.

Płatność podatków oraz innych opłat prosimy realizować drogą elektroniczną.

W wielu przypadkach wystarczy telefoniczny kontakt z Urzędem pod nr tel. 33 85 69 479 lub 33 85 69 492, skąd zostaną Państwo przekierowani do pracowników merytorycznych.

Wirus przenosi się drogą kropelkową w czasie spotkań i rozmów, dlatego prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie.

WÓJT

Grzegorz Sikorski

 

print

2020-03-11 17:40:34

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Pełna treść informacji  

print

2020-03-06 14:28:01

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach


Na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018r.) oraz uchwały nr I/1/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/38/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach (Dz. Urz.Woj. Śl. poz. 1155 z dnia 06.02.2020r.), Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach

Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udziela się na dofinansowanie inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych figurujących w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach i polegających na likwidacji niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i zastąpieniu ich nowym:

1)kotłem gazowym c.o. przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych;

2)kotłem węglowym lub na biomasę, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji  EA (European co-operationfor Accreditation).

Dotacji nie podlega wymiana kotłów niewęglowych na kotły węglowe lub opalane biomasą.

Dofinansowaniu nie podlegają instalacje źródeł ciepła w budynkach nowowybudowanych, oddanych do użytkowania w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytku, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła).

print

2020-03-05 15:03:39

Zarządzenie nr 0050.83.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 marca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Hażlachu i przeznaczonych do dzierżawy

print

2020-03-05 15:00:10

Zarządzenie nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 marca 2020 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Hażlachu i przeznaczonych do dzierżawy

print

2020-03-05 13:36:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 marca 2020 roku


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach

print

2020-02-17 13:44:44

Zarządzenie nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 lutego 2020 r.


w sprawie kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów

print

2020-02-11 13:55:48

Zarządzenie nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lutego 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Hażlach     

print

2020-02-07 11:59:50

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2019.EJ.3 z 6 lutego 2020 roku


w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na kontynuacji działalności wydobywczej kopalni węgla kamiennego Darkov i ČSM w Republice Czeskiej w latach 2021-2030

print

2020-02-03 14:02:29

Obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy Hażlach w dniu 30 stycznia 2020 roku wydał decyzję nr SM.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kończyce Wielkie II” w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Kończyce II” w związku z wydłużeniem terminu obowiązywania koncesji”, usytuowanego w miejscowości Kończyce Wielkie na działkach nr 2317 i 2324.

Decyzja została wydana na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy – w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach – można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 pok. 16 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00, środa od 7:00 do 17:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

print

2020-01-30 10:15:54

Zarządzenie nr 0050.39.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach  

print

2020-01-20 11:35:20

Ogłoszenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu poszukuje firmy, która będzie świadczyć usługi opiekuńcze na terenie Gminy Hażlach.

Wymagania dotyczące osób, które będą świadczyć usługi opiekuńcze:

Minimum ukończony kurs opiekuna w zakresie opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie ofert na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu ul. Główna 57 43-419 Hażlach (osobiście) lub elektronicznie na adres: gops@hazlach.pl

W ofercie należy podać:

1. koszt za jedną godzinę usługi świadczonej w dni:

- robocze,

- soboty,

- niedziele i święta,

2. inne dodatkowe koszty wynikające ze świadczenia usług opiekuńczych np. koszt dojazdu do klienta.

Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2020r.

print

2020-01-13 12:10:04

Zarządzenie nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 stycznia 2020 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

print

2020-01-09 09:29:25

Zarządzenie nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 stycznia 2020 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

print

2020-01-02 13:45:40

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kończyce Wielkie II” w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Kończyce II” w związku z wydłużeniem terminu obowiązywania koncesji” oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez Wójta Gminy Hażlach. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 biuro nr. 16 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00, środa od 7:00 do 17:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00 w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

print

2019-12-11 15:12:22

Zarządzenie nr 0050.310.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 grudnia 2019 r.


w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

print

2019-11-29 10:51:20

Zarządzenie nr 0050.284.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2019 roku


w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zamarskach

print

2019-11-29 10:44:43

Zarządzenie nr 0050.283.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Brzezówce i przeznaczonej do dzierżawy

print

2019-11-04 15:22:29

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z 30 października 2019 roku


podające do publicznej wiadomości, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał od Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej informację o wydaniu decyzji z 30 sierpnia 2019 r. znak MZP/2019/710/7762 dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

 

print

2019-10-28 14:38:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 października 2019 roku


zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., ul. Rzemieślnicza  1, 30-363 Kraków, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kończyce Wielkie II” w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Kończyce II” w związku z wydłużeniem terminu obowiązywania koncesji”, usytuowanego w miejscowości Kończyce Wielkie na działkach nr 2317 i 2324

print

2019-10-04 11:28:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 października 2019 roku


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1780/1 położonej w Kończycach Wielkich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2019-10-04 11:01:55

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach z dnia 24 września 2019 r.


że na wniosek Gminy Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Macieja Kozaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmujące odbudowę urządzeń wodnych w ciągu drogi  – ulicy Dębowej, Leśnej w Pruchnej, wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej W1 do wód powierzchniowych płynących Potoku Rudnickiego w miejscowości Rudnik, korzystanie z wód w ramach usługi wodnej                     

print

2019-09-26 12:28:20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019 roku


w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji

print

2019-09-16 11:31:26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2019.EJ.1 z 12 września 2019 roku


w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na kontynuacji działalności wydobywczej kopalni węgla kamiennego Darkov i ČSM w Republice Czeskiej w latach 2021-2030

print

2019-09-09 14:27:09

Komunikat Starosty Cieszyńskiego


w sprawie zmiany przepisów ustawy o odpadach (aktualizacja)     

print

2019-09-03 09:20:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2019 r.


informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek L.dz. GRW/1378/2019 z dnia 28 marca 2019 r. (data wpływu: 01.04.2019 r.) Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, 40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 35, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. piętrzenie, pobór i zrzut wody dla potrzeb stawów hodowlanych położonych w gminie Hażlach, powiat Cieszyn

print

2019-08-30 11:45:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 sierpnia 2019 roku


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezówka dla działki nr 216/8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2019-08-30 11:38:50

Zarządzenie nr 0050.210.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 sierpnia 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do dzierżawy

print

2019-08-30 11:37:39

Zarządzenie nr 0050.209.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 sierpnia 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Kończycach Wielkich i przeznaczonych do dzierżawy

print

2019-07-19 10:37:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lipca 2019 roku


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dla działki nr 1140/19 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2019-06-18 13:15:27

Zawiadomienie Starosty Cieszyńskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku


że w dniach od 01.07.2019 r. do  19.07.2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, natomiast w czwartki w godzinach od 9.00 do 16.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (I piętro), zostanie wyłożony do wglądu  projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Hażlach w powiecie cieszyńskim, województwo śląskie              

print

2019-06-11 14:05:41

Zarządzenie nr 0050.166.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 czerwca 2019 roku


w sprawie listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach           

print

2019-06-03 15:21:17

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 27 maja 2019 roku


zawiadamiające, że na wniosek Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Remont drogi od km 0+000,00 do km 0+008,00 oraz rozbudowa drogi od km 0+008,00 do km 0+994,15 – ul. Długiej – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)”                

print

2019-05-31 10:28:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 maja 2019 roku


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1721/7 położonej w Kończycach Wielkich   

print

2019-05-24 11:29:10

Zarządzenie nr 0050.146.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 maja 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Rudniku i przeznaczonej do dzierżawy

print

2019-05-24 11:24:35

Zarządzenie nr 0050.143.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 maja 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do zbycia

print

2019-05-24 11:13:11

Zarządzenie nr 0050.142.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 maja 2019 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie i przeznaczonej do zbycia

print

2019-05-17 14:26:04

Zarządzenie nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2019 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kończycach Wielkich

print

2019-05-17 14:23:32

Zarządzenie nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2019 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hażlachu

print

2019-04-29 14:33:10

Zarządzenie nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 kwietnia 2019 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego DAF (fotografie samochodu znajdują się na stronie www.hazlach.pl)

print

2019-04-11 12:52:17

Zarządzenie nr 0050.107.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 kwietnia 2019 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego DAF (fotografie samochodu znajdują się na stronie www.hazlach.pl)

print

2019-03-29 13:18:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 marca 2019 roku


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1780/1 położonej w Kończycach Wielkich   

print

2019-03-28 13:25:13

Zarządzenie nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 marca 2019 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kończycach Wielkich 

print

2019-03-28 13:16:11

Zarządzenie nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 marca 2019 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu

print

2019-03-28 13:06:26

Zarządzenie nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 marca 2019 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Pogwizdowie

print

2019-03-13 12:35:28

Zarządzenie nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 marca 2019 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego DAF (fotografie samochodu znajdują się na stronie www.hazlach.pl)

print

2019-03-04 14:44:18

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach


Na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018 r.) Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach.

Szczegółowe informacje w sprawie naboru wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach będą udzielane w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (II piętro pok. nr 16) oraz pod numerem telefonu 33 856 9479 wew. 32 lub 35.

Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach stanowią załącznik do uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r.

print

2019-02-27 12:36:14

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 22 lutego 2019 r.


informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Edyty Szturc z F.H.U. MOEM Edyta Szturc, 43-419 Hażlach, ul. Długa 192, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu Ø 300 mm kanalizacji deszczowej do rowu, na działce nr 11/10 obręb 71 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu przez ww. wylot wód opadowych i roztopowych, pochodzących z budynku usługowego wraz z infrastrukturą oraz terenami utwardzonymi wokół, w Cieszynie, przy ul. Mlecznej

print

2019-01-31 14:52:00

Zarządzenie nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 stycznia 2019 roku


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach   

print

2019-01-18 10:56:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 stycznia 2019 roku


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dla działki nr 1140/19

print

2019-01-18 10:50:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 stycznia 2019 roku


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezówka dla działki nr 216/8

print

2019-01-14 13:18:56

Zarządzenie nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2019 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

print

2019-01-14 13:11:21

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku


zawiadamiające, że w dniu 03.12.2018 roku wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki zawartej w decyzji własnej Nr 6 z dnia 18.06.2018 (znak WB.6740.227.2018.TB) polegającej na nieprawidłowo wpisanym numerze działki oznaczonej jako dz. nr 865/48.  

print

2019-01-11 13:54:43

Zarządzenie nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 stycznia 2019 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

print

2018-10-31 14:37:58

Zarządzenie nr 0050.283.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 października 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2018-10-31 14:28:26

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26 października 2018 r.


informujące o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dwukrotne przekroczenie rzeki Piotrówka kanalizacją sanitarną w związku z realizacją zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach” oraz w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 maja 2016 r. znak WS.6341.50.2016 stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Hażlach

print

2018-10-09 13:28:33

Zarządzenie nr 0050.255a.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 września 2018 roku


w sprawie wykonania uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 roku     

print

2018-10-04 14:49:31

Zarządzenie nr 0050.266.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 października 2018r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert na dowożenie dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie w roku szkolnym 2018/2019

print

2018-10-04 14:41:10

Zarządzenie nr 0050.265.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 października 2018r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dowożenie dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Hażlach do placówki oświatowej w Skoczowie w roku szkolnym 2018/2019

print

2018-10-02 13:57:29

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20 września 2018 r.


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 3649/OS/2017 z dnia 30 października 2017 r. udzielającej Spółce Akcyjnej PPG Polifarb Cieszyn z siedzibą w Cieszynie przy ul. Chemików 16 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie pochodzących z zakładu wód opadowych i roztopowych oraz ścieków (wód) z płukania filtrów do rzeki Olzy, cieku spod Łysek oraz rowu R-24                        

print

2018-09-11 12:23:57

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 roku


zawiadamiające, że w dniu 31.08.2018 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ROZBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W POGWIZDOWIE – DROGA GMINNA

print

2018-09-06 14:52:33

Laur Srebrnej Cieszynianki


Zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia przez Gminę Hażlach Laurem Srebrnej Cieszynianki  wyznaczony został na dzień 15 września 2018 roku.

Regulamin procedury wyłaniania laureatów Samorządów Ziemi Cieszyńskiej pn. „Laury Ziemi Cieszyńskiej” stanowi, że prawo zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy Hażlach stowarzyszeniom, organizacjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi gminy.

Każdy z wymienionych wyżej podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku kalendarzowym. Kandydatem może być każdy mieszkaniec gminy Hażlach, który nie był jeszcze odznaczony tym wyróżnieniem.

Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na piśmie i zawierać nazwę podmiotu zgłaszającego oraz szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć skrócony życiorys kandydata, jak również potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata zawierające zgodę na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienia danych osobowych włącznie z zamieszczeniem informacji w środkach masowego przekazu.

W załączeniu dostępny jest wzór zgłoszenia, który po wypełnieniu i podpisaniu przez kandydata należy złożyć wraz z w/w dokumentami.

Dokonując wyboru laureata Rada Gminy Hażlach będzie brała pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących godnymi naśladowania i stanowiące wzór dla innych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 września br. w Urzędzie Gminy Hażlach w pokoju nr 5 na I piętrze, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 700 – 1500, środy w godz. 700 – 1700, w piątki w godz. 800 – 1400.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki.

print

2018-08-31 16:57:49

Zarządzenie nr 0050.235.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 sierpnia 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2018-08-31 16:54:28

Zarządzenie nr 0050.234.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 sierpnia 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2018-08-24 13:14:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 sierpnia 2018 roku


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2018-08-09 15:23:28

Zarządzenie nr 0050.208.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 sierpnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach w 2018 r.

print

2018-08-07 11:20:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2018 r.


informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2621S – ul. Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 km do lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika”)

print

2018-08-01 21:16:02

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach


Na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018 r.) Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach.

Szczegółowe informacje w sprawie naboru wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach będą udzielane w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (II piętro pok. nr 18) oraz pod numerem telefonu 33 856 9479 wew. 32.

Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach stanowią załącznik do uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r.

print

2018-07-16 14:54:45

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 roku


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

print

2018-07-16 13:13:25

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku


zawiadamiające, że w dniu 18.06.2018 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi ul. Rudowskiej – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 637014S - ul. Rudowskiej położonej w miejscowości Hażlach i Zamarski wraz z infrastrukturą"

print

2018-06-05 14:55:47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku


w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach    

print

2018-06-04 12:51:09

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 29 maja 2018 roku


zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi ul. Rudowskiej – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 637014S - ul. Rudowskiej położonej w miejscowości Hażlach i Zamarski wraz z infrastrukturą"

print

2018-05-16 12:54:49

Ogłoszenie o podpisywaniu w dniach od 17 do 18 maja 2018r. w godzinach 10:00-16:30 umów przedwstępnych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych


Ogłoszenie

  W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs - informujemy osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa, że

w dniach 17-18 maj 2018 r. w godzinach 10:00 -16:30 w biurze nr 6 Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,  będą podpisywane umowy przedwstępne, zgodnie z regulaminem naboru.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełniania danych w umowie przedwstępnej będzie można skorzystać z pomocy przedstawicieli firmy Energia Optimum Sp. z o.o. w Jaworzu, w tym z wykonanych audytów fotowoltaicznych.

Uwaga !

Umowę przedwstępną podpisują wszyscy uczestnicy zgłoszeni w deklaracji uczestnictwa lub uczestnik z odpowiednim pełnomocnictwem.

Wójt Gminy Hażlach

print

2018-05-09 09:22:16

Zarządzenie nr 0050.154.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 maja 2018 roku


w sprawie wykonania uchwały nr III/28/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2011 roku 

print

2018-04-30 11:41:11

Zarządzenie nr 0050.150.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2018 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie

print

2018-04-30 11:39:34

Zarządzenie nr 0050.149.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2018 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kończycach Wielkich

print

2018-04-30 11:37:07

Zarządzenie nr 0050.148.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 kwietnia 2018 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Hażlachu

print

2018-04-20 13:08:42

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.420.9.2018.RK1.12 z dnia 19 kwietnia 2018 roku


zawiadamiające strony postępowania i społeczeństwo, że 19 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.9.2018.RK.1.11, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 637014S – ul. Rudowskiej położonej w miejscowości Hażlach i Zamarski wraz z infrastrukturą”

print

2018-04-20 10:14:41

Zarządzenie nr 0050.137.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2018 roku


w sprawie zmiany Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Hażlach”

print

2018-04-06 11:00:05

Zarządzenie nr 0050.127.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 kwietnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie

print

2018-04-05 15:09:53

Zarządzenie nr 0050.125.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 kwietnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Kończycach Wielkich

print

2018-04-05 14:54:34

Zarządzenie nr 0050.124.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 kwietnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Hażlachu

print

2018-04-05 14:47:58

Zarządzenie nr 0050.123.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 kwietnia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie

print

2018-03-28 14:32:54

Zarządzenie nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 marca 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Rudniku i przeznaczonej do dzierżawy

print

2018-03-28 14:31:03

Zarządzenie nr 0050.111.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 marca 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2018-03-28 14:20:12

Zarządzenie nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 marca 2018 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do dzierżawy

print

2018-03-27 12:36:34

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.9.2018.RK1.9 z dnia 26 marca 2018 roku


zawiadamiające o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 637014S – ul. Rudowskiej położonej w miejscowości Hażlach i Zamarski wraz z infrastrukturą”

print

2018-03-23 15:36:44

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 marca 2018 roku


w sprawie podziału Gminy Hażlach na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

print

2018-02-22 14:34:55

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.9.2018.RK1.2 z dnia 16 lutego 2018 roku


zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 637014S – ul. Rudowskiej położonej w miejscowości Hażlach i Zamarski wraz z infrastrukturą” oraz o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia                           

print

2018-01-31 17:09:03

Zarządzenie nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 stycznia 2018 roku


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach    

print

2018-01-24 11:18:48

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach


w sprawie wyłożenia do wglądu protokołu inwentaryzacyjnego (dotyczącego działek położonych w Pogwizdowie, stanowiących drogę gminną)

print

2018-01-03 10:36:22

Zarządzenie nr 0050.6.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

print

2018-01-03 10:35:12

Zarządzenie nr 0050.5.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

print

2017-12-14 13:00:39

Zarządzenie nr 0050.350.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 grudnia 2017 roku


w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

print

2017-12-08 11:58:48

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku


w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

print

2017-12-06 17:36:45

Zarządzenie nr 0050.344.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2017 roku


w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu 

print

2017-11-29 12:15:23

Zarządzenie nr 0050.337.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 listopada 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu oraz ustalenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej                

print

2017-10-30 11:54:57

Zarządzenie nr 0050.307.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 października 2017 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

print

2017-09-28 12:40:09

Zarządzenie nr 0050.275.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 września 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie, a przeznaczonej do użytkowania

print

2017-09-26 18:38:57

Zarządzenie nr 0050.274.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 września 2017 roku


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: dystrybuowania żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017

print

2017-08-31 08:58:02

Zarządzenie nr 0050.247.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 sierpnia 2017 roku


w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresy polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: Wsparcie dla osób potrzebujących-dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogramu 2017

print

2017-08-30 12:23:48

Zarządzenie nr 0050.231.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 sierpnia 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach

print

2017-07-27 11:32:58

Zarządzenie nr 0050.219.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 lipca 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Hażlachu, a przeznaczonych do zamiany

print

2017-07-24 10:26:47

Zarządzenie nr 0050.213.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lipca 2017 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach

print

2017-07-13 12:37:57

Zarządzenie nr 0050.207.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lipca 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Kończycach Wielkich, a przeznaczonych do dzierżawy

print

2017-07-13 12:36:11

Zarządzenie nr 0050.206.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lipca 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich, a przeznaczonej do dzierżawy

print

2017-07-13 12:34:14

Zarządzenie nr 0050.205.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lipca 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Kończycach Wielkich, a przeznaczonych do dzierżawy

print

2017-07-11 14:37:33

Zarządzenie nr 0050.208.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 lipca 2017 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach   

print

2017-06-06 11:11:30

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach


w sprawie wyłożenia do wglądu protokołu inwentaryzacyjnego (dotyczącego działek położonych w Pogwizdowie, stanowiących drogę gminną)

print

2017-05-26 13:02:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 maja 2017 roku


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2017-04-28 11:22:52

Zarządzenie nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 kwietnia 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach a przeznaczonej do dzierżawy

print

2017-03-15 13:24:19

Zarządzenie nr 0050.116.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach      

print

2017-03-13 11:10:10

Zarządzenie nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 marca 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach a przeznaczonej do dzierżawy

print

2017-03-06 12:40:34

Zarządzenie nr 0050.94.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 lutego 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich a przeznaczonej do dzierżawy

print

2017-02-23 13:49:11

Uchwała nr II/12/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 22 lutego 2017 roku


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

print

2017-02-13 08:59:35

Zarządzenie nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 lutego 2017 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego ŻUK A-15 (fotografie samochodu znajdują się na stronie www.hazlach.pl)

print

2017-02-07 10:45:28

Zarządzenie nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2017-02-07 10:43:48

Zarządzenie nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 stycznia 2017 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

 

print

2017-02-06 14:49:41

Zarządzenie nr 0050.69.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 lutego 2017 roku


w sprawie określenia wzoru wniosku na dofinansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu       

print

2017-01-19 13:39:11

Zarządzenie nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 stycznia 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

print

2017-01-10 12:59:48

Zarządzenie nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2017 roku


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów pożarniczych STAR 266 i ŻUK A-15 (fotografie samochodów znajdują się na stronie www.hazlach.pl)       

print

2017-01-05 11:40:51

Zarządzenie nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 stycznia 2017 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

print

2017-01-04 15:22:06

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 30 grudnia 2016 r.


o Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

print

2017-01-04 13:50:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 grudnia 2016 r.


o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gumnach gm. Dębowiec” położonego w Gumnach, Ogrodzonej Gmina Dębowiec i w Zamarskach Gmina Hażlach           

 

print

2016-12-28 09:51:30

Zarządzenie nr 0050.358.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 listopada 2016 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem  

print

2016-12-15 12:17:54

Zarządzenie nr 0050.377.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2016 roku


w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych w zakresie pożytku publicznego

print

2016-12-07 17:14:43

Zarządzenie nr 0050.366.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2016 roku


w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu 

print

2016-12-07 17:04:52

Zarządzenie nr 0050.365.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2016 roku


w sprawie odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu 

print

2016-12-07 14:07:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec z dnia 1 grudnia 2016 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gumnach gm. Dębowiec” położonego w Gumnach, Ogrodzonej Gmina Dębowiec i w Zamarskach Gmina Hażlach                  

print

2016-11-24 09:05:52

Zarządzenie nr 0050.340.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 listopada 2016 r.


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

print

2016-11-18 13:15:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 listopada 2016 r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2016-11-14 11:17:22

Zarządzenie nr 0050.333.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 listopada 2016r.


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 45 sztuk używanych pojemników do segregacji zewnętrznej TYPU DZWON IGLOO

print

2016-08-31 11:47:09

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 r.


w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”     

print

2016-08-11 12:21:07

Zarządzenie nr 0050.226.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 sierpnia 2016 roku


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

print

2016-08-11 12:18:45

Zarządzenie nr 0050.225.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 sierpnia 2016 roku


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2016-07-28 13:52:48

Zarządzenie nr 0050.195.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 lipca 2016 r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do oddania w najem

 

print

2016-07-26 13:02:09

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z 25 lipca 2016 r.


w związku z zakończoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w tym w kontekście transgranicznym, dla przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”

print

2016-07-21 13:40:40

Zarządzenie nr 0050.211.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 lipca 2016 r.


w sprawie otwartego konkursu ofert na dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

 

print

2016-07-12 15:07:13

Zarządzenie nr 0050.204.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 45 sztuk używanych pojemników do segregacji zewnętrznej TYPU DZWON IGLOO

print

2016-07-12 14:51:56

Zarządzenie nr 0050.203.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r.


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

print

2016-07-12 14:39:37

Zarządzenie nr 0050.202.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r.


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

print

2016-07-01 13:27:55

Zarządzenie nr 0050.193.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 lipca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 45 sztuk używanych pojemników do segregacji zewnętrznej TYPU DZWON IGLOO

print

2016-06-20 13:19:33

Zarządzenie nr 0050.177.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 czerwca 2016 r.


w sprawie otwartego konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Hażlach

 

Pytanie nr 1

W celu przygotowania oferty proszę o uzupełnienie informacji w wykazie pojazdów, dotyczących pozycji nr 8, Ford Transit, dotyczącej wartości pojazdów – element niezbędny do przygotowania ofert w zakresie ubezpieczenia AC.

Odpowiedź Zamawiającego

Wartość rynkowa pojazdu w pozycji nr 8 Ford Transit wynosi – 65.000,00zł

Pytanie nr 2

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do zapadania i osuwania się ziemi, zakres ubezpieczenia nie obejmuje  zapadania i osuwania się ziemi, będącego następstwem działalności człowieka.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków, przeprowadzone są przez profesjonalne firmy, wyspecjalizowane w tym rodzaju działalności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że pokazy sztucznych ogni, fajerwerków, przeprowadzone będą przez profesjonalne firmy, wyspecjalizowane w tym rodzaju działalności.

Pytanie nr 5

Proszę  potwierdzenie, że z odpowiedzialności OC wyłączone są szkody powstałe przez wirus HIV i priony.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności OC szkody spowodowane przez wirus HIV i priony

Pytanie nr 6

Proszę o doprecyzowanie zapisu dotyczącego OC pracodawcy czy ryzyko to jest na podlimicie 200.000 PLN czy do sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że OC pracodawcy jest ograniczona do limitu 200.000 PLN

Pytanie nr 7

Proszę o akceptację zmiany treści klauzuli likwidacji i zgłoszenia szkód na poniższą:

Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód:

 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  ( zdjęcia ,protokoły obmiaru, itp. )  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody).
 3. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy:
 • 1. wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp.,
 • 2. dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone.
 1. Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zawartej w Załączniku nr 1 w pozycji:

Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód na poniższą: 

 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji, chyba, że OWU zezwalają na późniejsze zgłoszenie.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia  poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel ma  obowiązek dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje  zakres szkody na podstawie dostarczonej dokumentacji  (zdjęcia, protokoły obmiaru, itp.) przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny termin oględzin lub tryb likwidacji szkody).
 3. Ubezpieczyciel o uzupełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko 3 – krotnie. Powyższe nie dotyczy:
 • 1. wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych, w tym przesłanie niekompletnych materiałów np. brakujących załączników, specyfikacji, zestawień itp.,
 • 2. dokumentów, które są powołane w otrzymanej wcześniej dokumentacji, a nie zostały dostarczone.
 1. Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zwłoki okoliczności powstania szkody w oparciu m.in. o dokumenty i informacje dostarczone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz własne ustalenia.
 2. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych, bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przedmiotowej szkody, pod warunkiem, że nie toczy się ono przeciwko Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu. 

Pytanie nr 8

Pytanie do załącznika nr 2: Proszę o akceptację franszyzy integralnej 500 zł w pozycji 2b) Załącznika nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że akceptuje franszyzę integralną 500 zł w ubezpieczeniu auto casco. 

Pytanie nr 9

Pytanie do załącznika nr 2: Proszę o akceptację zmiany treści zasad likwidacji szkód i wypłaty odszkodowania w pozycji:

 1. Kalkulacja lub kosztorys z ustalonym zakresem prac (naprawa, wymiana) i wyceną będą dostarczone do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego najpóźniej w ciągu 96 godzin od dokonania oględzin lub, jeśli koniec tego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w następnym dniu roboczym. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentów w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego
 2.    W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy przekraczający 70% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody):

- wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie dostarczonych faktur naprawy przeprowadzonej według ustalonego w kalkulacji przez Ubezpieczyciela zakresu prac, łącznie do kwoty nie przekraczającej wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody
lub
- Ubezpieczyciel zorganizuje sprzedaż pozostałości po szkodzie (wrak) i wypłaci odszkodowanie wyrównawcze które łącznie z kwotą uzyskaną ze sprzedaży pozostałości po szkodzie (wrak) nie przekroczy wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody.|
Ubezpieczający ma prawo wyboru sposobu likwidacji szkody. 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu ujętego w Załączniku nr 2 w treści Zasady likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w pkt. a) oraz f). 

Pytanie nr 10 

Pytanie do załącznika nr 2: Proszę o wskazanie, które pojazdy z wykazu nr 6 mają zostać objęte Klauzulą Assistance. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż klauzula Assistance dotyczy:

 • W zakresie podstawowym (bezskładkowym) – wszystkie pojazdy do 3,5 tony
 • W zakresie rozszerzonym (m.in. kradzież, awaria) pojazdy do 3,5 tony posiadające AC 

Pytanie nr 11 

Pytania do Załącznika nr 6: Proszę o określenie do czego służy pojazd specjalny SCI 45610 poz. 13 załącznika nr 6.  

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż pojazd SCI 45610 (MAN TGL) to WÓZ ASENIZACYJNY.

 

print

2016-06-08 10:32:26

Zawiadomienie Wójta Gminy Hażlach


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach na okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku

print

2016-05-27 11:06:17

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach


w sprawie wyłożenia do wglądu protokołu inwentaryzacyjnego (dotyczącego działek położonych w Pogwizdowie, stanowiących drogę gminną)

print

2016-05-05 09:33:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 maja 2016 r.


o wydaniu decyzji znak GK.6220.2.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej w Hażlachu i Zamarskach w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach"

print

2016-04-22 15:23:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 kwietnia 2016 r.


o wydaniu postanowienia nr GK.6220.2.2016 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Hażlachu i Zamarskach w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach”.

print

2016-04-12 10:54:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 kwietnia 2016 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu i Zamarskach w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach

print

2016-04-06 09:09:57

Zarządzenie nr 0050.103.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 marca 2016 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Hażlach

print

2016-03-22 13:44:35

Zarządzenie nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2016 r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2016-02-22 13:10:45

Zarządzenie nr 0050.78.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 lutego 2016 r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach             

print

2016-02-11 14:31:12

Zarządzenie nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lutego 2016r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2016-01-29 17:57:35

Zarządzenie nr 0050.57.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2016 r.


w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach               

print

2016-01-15 14:32:32

Zarządzenie nr 0050.26.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2016 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych

 

print

2016-01-15 14:30:54

Zarządzenie nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2016 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków

print

2016-01-15 14:19:35

Zarządzenie nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2016 r.


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

print

2016-01-15 14:10:56

Zarządzenie nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2016 r.


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

print

2016-01-05 15:26:04

Zarządzenie nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 stycznia 2016 r.


w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

print

2016-01-05 11:54:47

Zarządzenie nr 0050.358.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 grudnia 2015r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem

print

2016-01-05 11:50:31

Zarządzenie nr 0050.356.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 grudnia 2015r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem

print

2015-11-04 08:49:45

Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach nr 0050.291.2015 z dnia 12 października 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy.

print

2015-11-04 08:44:34

Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach nr 0050.289.2015 z dnia 6 października 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie i przeznaczonej do oddania w najem

print

2015-09-07 14:56:40

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 30 000 EURO


Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na: "Zorganizowanie w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w formie tzw. wsparcia metodycznego"

print

2015-07-28 15:23:56

Zarządzenie nr 0050.197.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

print

2015-07-28 15:21:49

Zarządzenie nr 0050.196.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

print

2015-07-28 15:20:52

Zarządzenie nr 0050.195.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

print

2015-07-28 15:18:48

Zarządzenie nr 0050.194.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2015-07-28 15:16:02

Zarządzenie nr 0050.193.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 lipca 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2015-05-29 11:16:45

Porozumienie Nr WO.031.2.5.2015 z dnia 28 maja 2015r.


w sprawie powierzenia Gminie Hażlach zadań dotyczących chodników przy drogach powiatowych
print

2015-04-07 14:08:47

Zarządzenie nr 0050.100.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 marca 2015 rok


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do dzierżawy

print

2015-04-01 13:32:05

Zarządzenie nr 0050.122.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 kwietnia 2015 rok


w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
print

2015-03-31 08:21:44

Zarządzenie nr 0050.116.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2015-03-31 08:19:37

Zarządzenie nr 0050.115.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2015 roku


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

print

2015-03-21 08:42:47

Porozumienie Nr ON.II.031.43.2015


o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020

print

2015-03-06 19:13:23

Zarządzenie nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2015-03-06 19:11:37

Zarządzenie nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2015 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Rudniku i przeznaczonej do dzierżawy

print

2015-02-20 09:00:21

Design Thinking w Katowicach dla mieszkańców naszego województwa


Design thinking –warsztaty

Mamy nie lada wyzwanie dla wszystkich osób, które chciałby się dowiedzieć jak można tworzyć innowacyjne produkty i usługi za pomocą procesu design thinking!
Uruchamiamy nabór na 2-dniowe bezpłatne warsztaty!
Zapraszamy osoby, które dla zdobycia nowych umiejętności poświęcą swój wolny czas i wykażą się aktywnością w pracy grupowej.

Kiedy?

7 i 21 marca 2015r. (sobota)

Obowiązkowy udział w obu dniach warsztatów.

Dla kogo?

Warsztaty kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP. Mile widziane są osoby z energią i pasją, które pragną nauczyć się, jak poszukiwać niecodziennych rozwiązań na codzienne problemy.

Ilość miejsc bardzo ograniczona! Zapraszamy! Szczegóły tutaj.

Organizator:

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Powstańców 34
40-954 Katowice

print

2015-02-06 12:59:42

Zarządzenie nr 0050.66.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 lutego 2015r.


w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
print

2015-02-02 13:36:18

Zarządzenie nr 0050.61.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 stycznia 2015r.


w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
print

2015-01-26 14:30:10

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na: ''Zorganizowanie w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w formie tzw. wsparcia metodycznego’’

print

2015-01-26 13:54:44

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 stycznia 2015r.


w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
print

2015-01-16 13:15:15

Zarządzenie 0050.28.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2015r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

print

2015-01-16 13:15:00

Zarządzenie 0050.27.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2015r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych 

print

2015-01-16 12:59:29

Zarządzenie nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 stycznia 2015 roku


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2015-01-16 12:57:34

Zarządzenie nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 stycznia 2015 roku


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

print

2015-01-16 12:14:33

Starostwo Powiatowe w Cieszynie w ramach realizacji programu pn. ‘’Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym’’ zaprasza na spotkanie zamykające konsultacje społeczne


Starostwo Powiatowe w Cieszynie

w ramach realizacji programu pn.

 

„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

 

zaprasza na

spotkanie zamykające konsultacje społeczne

 

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 15.01.2015 r. o godz. 15:00

w sali sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie, w sali sesyjnej.

 

W czasie spotkania zostaną omówione uwagi zgłoszone do następujących dokumentów:

 

 • Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020,
 • Analiza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego,
 • Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego,
 • Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego”.

 

print

2014-12-19 14:05:09

Zarządzenie nr 0050.375.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2015 roku.

print

2014-12-19 14:02:03

Zarządzenie nr 0050.374.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku


w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych.

print

2014-12-19 13:59:36

Zarządzenie nr 0050.373.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku


w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach.

 

print

2014-12-03 15:53:36

Informuję, że w ramach realizacji projektu pn. ''Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym'' odbędą się konsultacje społeczne dokumentów


Informuję, że w ramach realizacji projektu pn. ''Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym'' odbędą się konsultacje społeczne dla następujących dokumentów:

- ''Analiza wykonalności zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego'',
- ''Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowanego transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego'',
- ''naliza wykonalności w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego'',
- ''Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020''

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną dnia 11 grudnia 2014r. w godzinach 10:00 - 13:00 w Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
print

2014-10-31 09:21:54

Zarządzenie nr 0050.316.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 października 2014r.


 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

print

2014-10-31 09:21:34

Zarządzenie nr 0050.315.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 października 2014r.


 w sprawie: trybu i warunków najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hażlach o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

print

2014-09-10 20:27:21

Zarządzenie nr 0050.234.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 sierpnia 2014r.


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obejmujący lokal użytkowy nr 2 o pow. 24,24 m2 położony w budynku przy ul. Ks. Olszaka 8 w Kończycach Wielkich.

print

2014-09-10 20:23:52

Zarządzenie nr 0050.233.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 sierpnia 2014r.


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obejmujący lokal użytkowy nr 1 o pow. 12,12 m2 położony w budynku przy ul. Ks. Olszaka 8 w Kończycach Wielkich.

print

2014-06-09 07:18:00

Zarządzenie nr 0050.166.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 maja 2014r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie i przeznaczonej do dzierżawy
print

2014-06-04 09:38:48

Zawiadomienie Wójt Gminy Hażlach w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.


Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksploatowanych przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr III/24/2014 z dnia 7 maja 2014 roku zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach w wysokości 13,25 zł netto za 1 m3 ścieków oraz ustalono dopłatę do 1 m3 ścieków w wysokości 7,25 zł netto. Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 6,00 zł netto tj. 6,48 zł brutto. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach obowiązywać będzie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

print

2014-05-26 10:15:45

Zarządzenie nr 0050.150.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 maja 2014r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
print

2014-04-16 14:43:02

Zarządzenie nr 0050.123.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 kwietnia 2014r.


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2014 roku.

print

2014-04-02 13:06:33

Zarządzenie nr 0050.101.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 marca 2014r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2014-03-28 09:32:03

Zarządzenie nr 0050.100.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2014r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

print

2014-03-06 14:11:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2014-02-27 09:05:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 luty 2014 roku


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy wsi Brzezówka i Pogwizdów)

print

2014-02-07 12:00:31

Zarządzenie nr 0050.57.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 lutego 2014r.


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2014-02-07 11:57:03

Zarządzenie nr 0050.56.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 lutego 2014r.


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy

print

2014-02-07 11:53:45

Zarządzenie nr 0050.55.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 lutego 2014r.


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy

print

2014-01-29 11:47:52

Zarządzenie nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 stycznia 2014r.


w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2014-01-24 12:30:34

Zarządzenie nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 stycznia 2014r.


w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2014-01-24 10:21:24

Zarządzenie nr 0050.29.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 stycznia 2014 roku


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

print

2014-01-22 15:58:50

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na: „Zorganizowanie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w formie tzw. wsparcia metodycznego"
print

2014-01-16 12:20:38

Zarządzenie 0050.25.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2014r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

print

2014-01-16 12:19:40

Zarządzenie 0050.24.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 stycznia 2014r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych  

print

2014-01-07 22:11:20

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach, których realizacja rozpoczyna się I kwartale 2014 roku


W dniu 07.01.2014 r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 2014 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na temat: organizacja i przeprowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach
print

2014-01-07 22:08:42

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach, których realizacja rozpoczyna się I kwartale 2014 roku


W dniu 07.01.2014r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na temat: organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
print

2014-01-07 15:03:39

Zarządzenie nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 stycznia 2014r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
print

2014-01-07 15:01:56

Zarządzenie nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 stycznia 2014r.


w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne.
print

2013-12-19 21:22:36

Zarządzenie nr 0050.346.2013 ójta Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2013 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
print

2013-12-19 21:21:21

Zarządzenie nr 0050.345.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2013 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
print

2013-12-11 08:32:19

Zarządzenie nr 30/09 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 grudnia 2009r.


w sprawie regulaminu udzielania przez Gminę Hażlach pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

print

2013-11-27 13:15:02

Zarządzenie nr 0050.312.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2014 roku.

print

2013-11-27 13:09:12

Zarządzenie nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku


w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych.

print

2013-11-27 13:05:28

Zarządzenie nr 0050.310.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku


w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach.

print

2013-11-26 08:02:32

Informacja o wyniku przetargu z dnia 15 listopada 2013r.


Przedmiot przetargu: nieruchomość składającą się z parceli gruntowej numer 2224/1 o powierzchni 0,0897 ha, położona w miejscowości Zamarski, objęta księgą wieczystą numer BB1C/00060466/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.

print

2013-11-15 08:31:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 listopada 2013r.


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Nr II/10/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy wsi Brzezówka, Pogwizdów ), w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 22 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r., w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. nr 18 oraz na stronie internetowej urzędu: www.hazlach.pl.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się 4 grudnia 2013 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie o godz. 16:00.Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2014 r. na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl. Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do 3 stycznia 2014 r., do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.
print

2013-10-29 12:54:49

Zawiadomienie z dnia 22 października 2013r. o wydaniu przez Wójt Gminy Hażlach decyzji o środowiskowych uwarunkowań


Hażlach, dnia 22 października 2013

GK.6220.6.20 13

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm) zawiadamiam społeczeństwo, że decyzją nr GK.6220.6.2013 z dnia 22 października 2013 roku Wójt Gminy Hażlach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia skup złomu i metali kolorowych w Kończycach Wielkich przy ul. Katowickiej 4 (działka nr 859/24). Z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w godzinach pracy tj. w poniedziałek wtorek czwartek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00 oraz piątek 8:00-14:00.

print

2013-10-18 10:57:41

Zarządzenie nr 0050.263.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 października 2013r.


w sprawie powołania Komisji w celu dokonania kontroli wykonania umowy przez Spółkę Wodną w Hażlachu
print

2013-10-04 09:39:59

Zarządzenie nr 0050.245.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 września 2013r.


w sprawie:ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zamarskach
print

2013-09-25 12:24:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2013-09-25 12:22:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2013-09-16 12:56:06

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na: ''Zorganizowanie w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w formie tzw. wsparcia metodycznego''

print

2013-08-01 14:25:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 sierpnia 2013r.


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
print

2013-07-29 15:07:50

Zarządzenie nr 0050.192.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 lipca 2013r.


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
print

2013-07-04 14:31:54

Zarządzenie nr 0050.172.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

print

2013-07-04 14:30:36

Zarządzenie nr 0050.171.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

print

2013-07-04 11:04:01

Zarządzenie nr 0050.158.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 czerwca 2013r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Zamarskach i przeznaczonych do oddania w najem

print

2013-07-04 10:57:31

Zarządzenie nr 0050.157.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 czerwca 2013r.


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do sprzedaży

print

2013-06-18 14:41:46

Zarządzenie nr 0050.149.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 czerwca 2013r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku.
print

2013-06-18 14:37:32

Zarządzenie nr 0050.148.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 czerwca 2013r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku.

print

2013-06-13 07:47:36

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 czerwca 2013r.


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Nr II/10/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach (dotyczy wsi Brzezówka i Pogwizdów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 21 czerwca 2013 r. do 11 lipca 2013 r., w godzinach od 8:00 do 15:00 w pok. nr 18.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się 2 lipca 2013 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sieprnia 2013 r. na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do 1 sierpnia 2013 r., do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na piśmie na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, lub drogą elektroniczną na adres: ug@hazlach.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

print

2013-06-11 12:22:42

ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksploatowanych przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr III/29/2013 z dnia
22 maja 2013 roku zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach w wysokości 12,76 zł netto za 1 m3 ścieków oraz ustalono dopłatę do 1 m3 ścieków w wysokości 7,11 zł netto.
Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,65 zł netto tj. 6,10 zł brutto. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 roku do
30 czerwca 2014 roku.

print

2013-05-29 12:16:35

Obwieszczenie Wójt Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2013r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach (dotyczy wsi Brzezówka i Pogwizdów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2013-05-23 14:00:30

Zarządzenie nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 maja 2013r.


w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
print

2013-05-22 15:46:11

Zarządzenie nr 0050.113.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2013r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

print

2013-05-22 15:33:03

Ogłoszenie Wójt Gminy Hażlach z dnia 22 maja 2013r.


W dniu 22.05.2013r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2013 z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na temat: Organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

1) „MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TRAMPKARZY W PIŁCE NOŻNEJ”    
  
  – na rzecz oferenta: Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Kończyce Wielkie      
  Kończyce Wielkie ul. Kościelna 9, 43-419 Hażlach     
  w kwocie: 2.100,00 zł brutto  

2) „MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ OLDBOYS W PIŁCE NOŻNEJ”     

  – na rzecz oferenta: Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Kończyce Wielkie 
  Kończyce Wielkie ul. Kościelna 9, 43-419 Hażlach 
  w kwocie: 2.570,00 zł brutto 

3) „5. LUTNIA BIKE MARATHON”      

  – na rzecz oferenta: Stowarzyszenie „Lutnia” Zamarski    
  Zamarski ul. Szkolna 1, 43-419 Hażlach     
  w kwocie: 7.000,00 zł brutto

print

2013-05-15 11:29:48

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 maja 2013r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

print

2013-05-09 13:45:51

Zarządzenie nr 0050.104.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 maja 2013r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

print

2013-04-19 14:03:26

Zarządzenie nr 0050.91.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2013r.


w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Hażlach w 2013 roku.

print

2013-04-08 14:26:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 kwietnia 2013r.


Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że na wniosek Pani Heleny Moser – Prezes PROJEKTINVEST Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 27, 05-071 Sulejówek, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 roku, znak GK.6220.3.2013 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ''Wydobywanie piasków i żwirów ze złoża Kończyce Wielkie III''

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Hażlach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, ul. 3 Maja 1, 43 – 300 Bielsko – Biała.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz treścią przedmiotowego postanowienia  w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43 – 419 Hażlach, w godzinach pracy tj. w poniedziałek wtorek czwartek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 17:00 oraz piątek 8:00 - 14:00

print

2013-04-03 15:27:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach


Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t ) w związku z art. 73 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje, że na wniosek Pani Heleny Moser – Prezesa PROJEKTINVEST Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 27,
05 – 071 Sulejówek z dnia 12 lutego 2013 r. uzupełnionego w dniach 28 lutego 2013 roku, 
6 marca 2013 r. oraz 14 marca 2013 r.  zostało wszczęte w dniu 14 marca 2013 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Wydobywanie piasków i żwirów ze złoża Kończyce Wielkie III”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r. poz. 1227 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Hażlach.

 Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43 – 419 Hażlach, w godzinach pracy tj. w poniedziałek wtorek czwartek 700 – 1500, środa 700 – 1500 oraz piątek 800 - 1400

print

2013-03-19 12:10:12

Informacja prasowa na temat cyfryzacji telewizji naziemnej w województwie śląskim


19 marca br. w południowej części województwa śląskiego zostanie wyłączony sygnał analogowy telewizji naziemnej. Od tego momentu na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz w rejonie między innymi Raciborza, Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia Śląskiego i Żor będzie możliwy wyłącznie odbiór sygnału cyfrowego telewizji.

Zastąpienie   tradycyjnej   techniki   nadawania   analogowego   nowoczesną  techniką cyfrową niesie za sobą wiele korzyści. Zaletą takiego rozwiązania jest większa liczba dostępnych   programów   telewizyjnych,   znacznie   lepsza   jakość   obrazu   i   dźwięku oraz możliwość nadawania telewizji w wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television).

By cieszyć się z odbioru naziemnej telewizji cyfrowej należy posiadać odpowiedni cyfrowy telewizor lub zaopatrzyć się w specjalny zewnętrzny dekoder DVB-T, ponieważ tradycyjny analogowy odbiornik telewizyjny nie wystarczy do odbioru emisji cyfrowych. A zatem mieszkańcy nie są zmuszeni do  całkowitej  wymiany posiadanego  sprzętu, gdyż  do  odbioru  telewizji  cyfrowej  może być  wykorzystywany  tradycyjny  odbiornik telewizyjny wzbogacony o dekoder.

Dekoder warto kupić u sprawdzonego sprzedawcy. Policja przestrzega przed domokrążcami, którzy oferują atrakcyjne ceny za nieprzydatny sprzęt. Koszt dekodera STB, czyli spełniającego wymogi odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, waha się od około 80 do 200 złotych.

Na terenie województwa śląskiego trwa kampania informacyjna dotycząca wyłączenia telewizyjnego sygnału analogowego i całkowitego przejścia na sygnał cyfrowy. W sobotę 16 marca br. w Wiśle zostanie zorganizowane tzw. „telewizyjne miasteczko cyfrowe". Już teraz rozdawane są ulotki informacyjne na temat dostosowania systemów odbiorczych (odbiorników   telewizyjnych   i   anten),   na   stronach   internetowych   urzędów   gmin oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń będzie można znaleźć pełną informację na ten temat. Komunikaty o cyfryzacji będą odczytane z ambon kościołów, a także podczas zebrań wiejskich. Młodzież szkolna, w tym harcerze będą docierać z informacją do osób starszych i niepełnosprawnych. W akcję informacyjną zaangażowane są służby wojewody śląskiego, straż pożarna, policja, przedstawiciele inspekcji państwowych.

Według zapowiedzi Urzędu Komunikacji Elektronicznej i firmy EmiTel na terenach objętych wyłączeniem sygnału analogowego 19 marca, wszędzie tam, gdzie dociera dziś sygnał analogowy, będzie odbierany sygnał cyfrowy. Tam, gdzie sygnał cyfrowy będzie odbierany ze stacji głównej, odbiór będzie możliwy natychmiast po przejściu na system cyfrowy, jeśli antena będzie skierowana na tę stację. Tam, gdzie odbiór cyfrowy będzie możliwy jedynie ze stacji doświetlających (gapfillerów), przerwa w emisji może potrwać maksymalnie do 40 godzin. Informacja dotycząca utrudnień zostanie rozesłana na drukach bezadresowych do 125 000 domów i mieszkań na Podbeskidziu.'

Zakończenie emisji analogowego sygnału telewizji naziemnej na terenie województwa śląskiego będzie przebiegało w trzech etapach.  19 marca br. sygnał analogowy zostanie wyłączony w południowej części województwa. Kolejne wyłączenie nastąpi 22 kwietnia i   obejmie  swym  zasięgiem  teren  Częstochowy  i   północnych  obszarów  województwa.

Cyfryzacja telewizji zakończy się w naszym regionie 20 maja - wówczas wyłączony zostanie sygnał analogowy w Katowicach i centralnej części województwa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.cvfryzacia.gov.pl lub łącząc się z bezpłatną infolinią: 800 007 788, która działa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.W najbliższym czasie zostanie uruchomiona całodobowa infolinia dotycząca cyfryzacji telewizji naziemnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Szanowni Państwo!

Dzięki cyfryzacji wkrótce do polskich domów dotrze nowy, naziemny sygnał telewizyjny w lepszej jakości dźwięku i obrazu. „Stary" analogowy nadajnik w Wiśle zostanie wyłączony 19 marca 2013 r. o godzinie 1:00 w nocy. Natomiast w kolejnych godzinach następować będzie włączanie nowego, cyfrowego sygnału w sieci lokalnych przekaźników. Ze względu na niezbędne działania techniczne, przerwa w nadawaniu programu telewizyjnego trwać będzie od kilku do około 40 godzin. Prosimy o sprawdzenie terminu przełączenia według wykazu na odwrocie ulotki. Po włączeniu sygnału cyfrowego, telewizory starego typu mogą wymagać doposażenia w dekoder. W niektórych miejscach może być konieczne przekierowanie lub podniesienie domowej anteny.

 

 

BEZPŁATNA INFOLINIA

 

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - 800 00 77 88

 

 

(pon. - pt., w godz. 8:00 - 20:00)

 

 

Terminy uruchomienia przekaźników telewizji cyfrowej

 

 

w województwie śląskim

 

Lokalizacja przekaźnika

Data uruchomienia

Godzina uruchomienia

RACIBÓRZ / ul. Cmentarna

19.03.2013

print

2013-03-05 14:09:52

Zarządzenie nr 0050.59.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 lutego 2013 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie

print

2013-02-15 08:28:20

Zarządzenie nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013 roku


w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach
print

2013-02-14 13:19:12

Zarządzenie nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013r.


w sprawie przyznanej kwoty dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
print

2013-02-14 10:00:36

Zarządzenie nr 0050.49.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2013r.


w sprawie przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
print

2013-02-05 09:31:05

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na:

‘’Zorganizowanie w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w formie tzw. wsparcia metodycznego’’


Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15 lutego 2013 roku do godziny 14:00.


Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57, pok. 5 - sekretariat

print

2013-02-01 10:42:23

Zarządzenie nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych
print

2013-01-24 12:44:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 stycznia 2013 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 stycznia 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zamarski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

print

2013-01-11 13:08:13

Zarządzenie 0050.18.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2013r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów , którym udzielono dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych  

print

2013-01-11 13:04:44

Zarządzenie 0050.19.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 stycznia 2013r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

print

2012-12-27 11:44:37

Zarządzenie nr 0050.370.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2012 roku


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2012-12-27 11:42:30

Zarządzenie nr 0050.369.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2012 roku


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2012-12-27 11:32:16

Zarządzenie nr 0050.368.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2012 roku


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2012-12-27 11:16:47

Zarządzenie nr 0050.367.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 grudnia 2012 roku


w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2012-11-05 14:40:26

Zarządzenie nr 0050.313.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 października 2012 roku


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Zamarskach przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2012-11-05 14:32:14

Zarządzenie nr 0050.312.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 października 2012 roku


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Rudniku przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2012-11-05 14:18:45

Zarządzenie nr 0050.311.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 października 2012 roku


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Hażlachu przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2012-11-05 14:02:36

Zarządzenie nr 0050.291.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2012 roku


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Pogwizdowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2012-10-17 08:45:42

Zarządzenie nr 0050.294.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 października 2012r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
print

2012-09-27 07:58:27

Zarządzenie nr 0050.260.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 września 2012 roku


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2012-09-27 07:56:22

Zarządzenie nr 0050.259.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 września 2012 roku


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Brzezówce i przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2012-09-25 13:01:31

Obwieszczenie nr IFXIII.747.20.2012 z dnia 17 września 2012r.


Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że pismem z dnia 6 września 2012r. oraz pismem z dnia 12 września 2012r. Pan Michał Borys - Wiceprezes Zarządu Spółki z o.o. ‘’NIZIELSKI & BORYS Consulting’’ z siedzibą w Katowicach, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, zmienił zakres wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: ‘’Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: relacja: Jastrzębie Zdrój - Cieszyn; łączna długość relacji: 28,6 km ‘’

print

2012-09-21 08:17:49

Zarządzenie nr 0050.257.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 września 2012r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do oddania w najem
print

2012-09-18 10:38:22

OGŁOSZENIE


o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach Uchwały V/39/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zmianami) informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Hażlach Uchwały V/39/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach. Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Hażlach.

print

2012-09-07 14:46:51

Zarządzenie nr 0050.252.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 września 2012r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Hażlachu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
print

2012-09-07 14:46:18

Zarządzenie nr 0050.246.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 sierpnia 2012r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie i przeznaczonej do oddania w najem

print

2012-09-05 15:22:13

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na :

‘’Zorganizowanie w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w formie tzw. wsparcia metodycznego’’

Termin i forma składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 14 września 2012 roku do godziny 14:00.
Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57, pok. 5 - sekretariat


print

2012-08-28 12:33:24

PR.0124.7.2.2012


dotyczy: rozpoznania cenowego na instalację urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Ludowym w Hażlachu
print

2012-08-24 11:05:12

Zarządzenie nr 0050.240.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 sierpnia 2012r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
print

2012-08-24 11:02:28

Zarządzenie nr 0050.239.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 sierpnia 2012r.


w sprawie: przyjęcia rozliczenia z udzielonej dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
print

2012-08-07 14:57:14

Zaproszenie do składania ofert o wartości netto poniżej 14 000 EURO


w postępowaniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8) Dz.U. z 2010r.,Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Zamawiająca: Gmina Hażlach zaprasza do składania ofert na:

 

„Instalację urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Domu Ludowego w Hażlachu”

 

 1. Warunki składania ofert:

1)       Składający ofertę musi wykazać się wykonaniem, co najmniej dwóch prac z zakresu  instalacji klimatyzacyjnych o wartości minimum 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych brutto każda a nadto  przedstawić:

a)       świadectwo kwalifikacji uprawniające do montażu, przeglądu, serwisu;

b)       specyfikację klimatyzatorów zawierającą parametry wyszczególnione w ust.2 pkt 1;

c)       wymagany minimalny okres gwarancji zamontowanych urządzeń- 24 miesiące.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1)       Dostawa i montaż trzech sztuk klimatyzatorów wewnętrznych - naściennych z odpływem skroplin, typu split (on-off)  o wydajności chłodniczej min 6,8 kW, wydajności grzewczej min 7,0 kW i klasy energetycznej A, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej budynku Domu Ludowego w Hażlachu usytuowanym przy ul. Głównej 37,

2)       Wykonanie zamówienia: czternaście dni od zawarcia umowy.

3)       Zamawiający (nr tel. 33/8569 479) na żądanie składającego ofertę umożliwi dostęp do pomieszczeń Domu Ludowego w celu zapoznania się z warunkami wykonania umowy.

4)       Składający ofertę jest zobowiązany do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

5)       W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania składających oferty do ich uzupełnienia lub doprecyzowania.

 

3.   Opis sposobu przygotowania ofert:

1)    Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę;

2)    Wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1 do  zaproszenia.

 

 1. Termin i forma składania ofert:

        Oferty należy składać w formie pisemnej  do dnia 21 sierpnia 2012 roku do godziny 15:00.

 

 1. Miejsce składania ofert:

      Urząd Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57, pok. 7 – sekretariat

 

 1. Forma składania ofert:

        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz opisem: Rozpoznanie  

        cenowe na instalację urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Ludowym w Hażlachu

 

 1. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie
 2. Informacje:

        Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Hażlach

        tel. 33/8569 479 wew. 35 – p. Renata Żyła – podinspektor ds. rolnictwa pozarządowych

        organizacji    pozarządowych

 

 1.  Informacje o złożonych ofertach i o wyborze oferty zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach.

 

print

2012-08-06 11:46:43

Zaproszenie do skladnia ofert


Stosując zasadę konkurencyjności i oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia dokonywanego bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych a obejmującego usługę polegającą na dowożeniu 12 dzieci z terenu Gminy Hażlach (w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim) do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 3, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie ul. Mickiewicza 13, wraz ze sprawowaniem opieki w trakcie przewozu, zgodnie z załączonym wykazem (zał. nr 1) oraz mapą z naniesionymi punktami zamieszkania dzieci (zał. nr 2). Według pomiaru, trasa od pkt 1 (jadąc wg kolejności zaznaczonej na mapie do w/w placówek), wynosi 41 km.            

Termin wykonania usługi 01.09.2012r. – 30.06.2013r. (190 dni nauki szkolnej) 

Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny ofertowej, w trakcie wykonywania usługi, w drodze negocjacji, w przypadku zmiany ceny paliwa o więcej niż 10%.           

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach pok. nr 5 ul. Główna 57, 43-419 Hażlach - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r.  
print

2012-08-02 10:03:02

Zarządzenie nr 0050.226.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 2 sierpnia 2012 roku


w sprawie : udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
print

2012-08-02 10:00:33

Ogłoszenie


Nazwa                   Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012. 

Ogłaszający  
         Karol Folwarczny 

Data ogłoszenia
     02.08.2012 r. 

Treść ogłoszenia
  

W dniu 02.08.2012 r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na temat: Organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym                        

1) „ Mini Rajd Górski – SIEDMIOMILOWE BUTY”– na rzecz oferentaStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku  ul. Kręta 1, 43-419 Hażlach w kwocie: 1.000,00 zł brutto
print

2012-07-27 11:51:24

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.20.2012 z dnia 18 lipca 2012r.


Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Michała Borysa - Wiceprezesa Zarządu Spółki z o.o. „NIZIELSKI & BORYS Consulting" z siedzibą w Katowicach, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Jastrzębie Zdrój - Cieszyn"

print

2012-07-23 09:58:11

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach Nr II/10/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hażlach dla wsi Brzezówka i Pogwizdów
Zainteresowaniu mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, pok. Nr 5, w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

print

2012-07-23 09:51:40

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach Nr II/11/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, pok. nr 5, w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

print

2012-07-04 14:57:09

Zarządzenie nr 0050.188.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2012r.


w sprawie : otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku.

print

2012-07-04 13:58:56

Ogłoszenie


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012 (II półrocze) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

print

2012-07-04 13:54:02

Zarządzenie nr 0050.182.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie : udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

print

2012-07-04 13:51:14

Zarządzenie nr 0050.181.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 czerwca 2012r.


w sprawie : udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

print

2012-05-29 10:24:36

Z A W I A D O M I E N I E


Wójt Gminy Hażlach zawiadamia odbiorców usług kanalizacyjnych, odprowadzających ścieki do sieci i urządzeń eksploatowanych przez Gminę Hażlach, że uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr IV/28/2012 z dnia 9 maja 2012 roku zatwierdzono taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach w wysokości 12,75 zł netto za 1 m3 ścieków oraz ustalono dopłatę do 1 m3 ścieków w wysokości 7,19 zł netto. Po uwzględnieniu dopłaty cena 1 m3 odprowadzanych ścieków wynosi 5,56 zł netto tj. 6 zł brutto. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach obowiązywać będzie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

print

2012-04-16 09:57:24

DOWODY OSOBISTE


W związku z przypadkami sklejania taśmami złamanych dowodów osobistych, foliowania ich lub laminowania przez ich posiadaczy uprzejmie informuję, że dokument taki jest zaliczany jako uszkodzony. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami) dowody osobiste sklejane, foliowane lub laminowane należy wymienić na nowe.


Jednocześnie przypominam o konieczności sprawdzania terminów ważności posiadanych dowodów osobistych i dokonywania ich wymiany w terminie co najmniej 1 miesiąc przed końcem ważności dokumentu.

print

2012-04-06 14:10:20

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXVIII/326/10 z dnia 21 października 2010 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.04.2012 r. do 18.05.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach – w pok. nr 18, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57, w dni pracy urzędu: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz środy od 14.00 do 17.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2012 r. o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy,
43-419 Hażlach, ul. Główna 57.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.06.2012 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje
o dokumentach:

-     projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5,

-     prognoza oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt zmiany fragmentu miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie
do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.06.2012 r. do Wójta Gminy Hażlach.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Hażlach.

print

2012-04-06 12:27:17

Zarządzenie nr 0050.100.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 kwietnia 2012r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
print

2012-03-08 14:04:28

Zarządzenie nr 0050.78.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 marca 2012 roku


w sprawie : udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

print

2012-03-06 11:04:11

Zarządzenie nr 0050.73.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2012r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2012-03-06 11:02:44

Zarządzenie nr 0050.72.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 marca 2012r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Rudniku i przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2012-03-01 12:18:09

Zarządzenie nr 0050.71.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 01 marca 2012r


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
print

2012-02-22 16:30:38

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 lutego 2012 roku


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Hażlach

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Hażlach Nr I/10/2011 z dnia 23 lutego 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik

 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, w dniach od 2 marca 2012r. do 23 marca 2012r., w godzinach od 8:00 do 13:00 w pokoju nr 18. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 7 marca 2012r. w Urzędzie Gminy w Hażlachu w pokoju nr 4 (sala sesyjna) o godz. 12:00

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2012r.Jednocześnie na podstawie art. 39, 40 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 6 kwietnia 2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

print

2012-02-15 10:14:19

Zarządzenie nr 0050.59.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2012r.


w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2012-02-08 09:15:53

Zarządzenie nr 0050.54.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 lutego 2012r.


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku.

print

2012-01-31 09:09:34

Ogłoszenie


Nazwa                    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012.

 

Ogłaszający           Karol Folwarczny

 

Data ogłoszenia     31.01.2012 r.

 

Treść ogłoszenia  

W dniu 30.01.2012 r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012 z zakresu ochrona i promocja zdrowia na temat: „Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy”


Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn w kwocie: 4.000 zł brutto

print

2012-01-24 14:39:53

Zaproszenie do składnia ofert


Zaproszenie do składnia ofert
  
                Stosując zasadę konkurencyjności i oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia dokonywanego bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych a obejmującego usługę polegającą na organizacji w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w systemie ciągłym w formie tzw. wsparcia metodycznego.

               

Poprzez wsparcie metodyczne należy rozumieć:
 1. Zorganizowanie łącznie 40 dwugodzinnych konferencji (warsztatów przedmiotowo-metodycznych) z przedmiotów lub zajęć objętych podstawą programową w przedszkolu oraz ramowym planem nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.
 2. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli w/w przedmiotów i zajęć z zakresu zgłaszanych problemów w formie spotkań z metodykiem, udzielania informacji telefonicznych lub udziału w zajęciach prowadzonych przez doradcę metodycznego.
 3. Zapewnienie dostępu do materiałów szkoleniowych i bieżących informacji oświatowych w formie elektronicznej na stronie internetowej.
 4. Konferencje (warsztaty) winny odbywać się na terenie powiatu cieszyńskiego            w pomieszczeniach o standardzie sal lekcyjnych, w grupach nie przekraczających 30 osób przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Miejsce organizowania konferencji zabezpiecza składający ofertę.
 5. Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę cena, program konferencji (warsztatów) oraz informacja w zakresie doświadczenia pedagogicznego wykładowców.
 6. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach pok. nr 5 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012r. 
print

2012-01-10 13:24:57

Zarządzenie nr 0052.5.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 02 stycznia 2012r.


w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46/2011

print

2012-01-04 16:00:35

Zarządzenie nr 7.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 03 stycznia 2012r.


w sprawie : otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku.

print

2012-01-04 15:55:20

Zarządzenie nr 6.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 03 stycznia 2012r.


w sprawie : regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach
print

2011-12-29 10:57:29

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HAŻLACH


w sprawie wyłożenia do wglądu protokołu inwetaryzacyjnego (dotyczący nieruchomości położonej na terenie wsi Pogwizdów stanowiącej drogę gminną)
print

2011-12-02 11:55:58

Zarządzenie nr 313/2011 z dnia 28 listopada 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Hażlachu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
print

2011-12-02 11:45:39

Zarządzenie nr 310/2011 z dnia 28 listopada 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Hażlachu przeznaczonej do sprzedaży

print

2011-12-01 14:13:41

Zarządzenie nr 321/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.


w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych
print

2011-11-25 09:23:36

Zarządzenie nr 293/2011 z dnia 27 października 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Pogwizdowie i przeznaczonej do oddania w dzierżawę
print

2011-11-25 09:22:20

Zarządzenie nr 292/2011 z dnia 27 października 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

print

2011-11-25 09:20:14

Zarządzenie nr 291/2011 z dnia 27 października 2011r.


w sprawie : podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

print

2011-11-25 09:16:10

Zarządzenie nr 290/2011 z dnia 27 października 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Rudniku i przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

print

2011-11-24 14:42:33

Zarządzenie nr 289/2011 z dnia 27 października 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w dzierżawę

print

2011-09-16 10:49:55

Zaproszenie do składnia ofert


Stosując zasadę konkurencyjności i oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia dokonywanego bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych a obejmującego usługę polegającą na organizacji w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w systemie ciągłym w formie tzw. wsparcia metodycznego.  
          
Poprzez wsparcie metodyczne należy rozumieć:
1.      Zorganizowanie łącznie 40 dwugodzinnych konferencji (warsztatów przedmiotowo-metodycznych) z przedmiotów lub zajęć objętych podstawą programową w przedszkolu oraz ramowym planem nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.
2.      Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli w/w przedmiotów i zajęć z zakresu zgłaszanych problemów w formie spotkań z metodykiem, udzielania informacji telefonicznych lub udziału w zajęciach prowadzonych przez doradcę metodycznego.
3.      Zapewnienie dostępu do materiałów szkoleniowych i bieżących informacji oświatowych w formie elektronicznej na stronie internetowej.
4.      Konferencje (warsztaty) winny odbywać się na terenie powiatu cieszyńskiego            w pomieszczeniach o standardzie sal lekcyjnych, w grupach nie przekraczających 30 osób przez wykładowców z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Miejsce organizowania konferencji zabezpiecza składający ofertę.
5.      Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę cena, program konferencji (warsztatów) oraz informacja w zakresie doświadczenia pedagogicznego wykładowców.
6.      Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach pok. nr 5 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2011 r. 
print

2011-08-30 10:32:05

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach, dotyczącego działki nr 1459/5.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXVIII/326/10 z dnia 21 października 2010 roku zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.09.2011 r. do 10.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hażlach – w pok. nr 18, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57,
w dni pracy urzędu: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz środy od 14.00  do 17.00 .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  19.09.2011 r. o godz. 13.00  w Sali Posiedzeń Rady Gminy,
43-419 Hażlach, ul. Główna 57.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hażlach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2011 r.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje
o dokumentach:
-     projekt zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach dotyczącego działki nr 1459/5,-     prognoza oddziaływania na środowisko.Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt zmiany fragmentu miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie
do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2011 r. do Wójta Gminy Hażlach.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Hażlach.
 Wójt Gminy Hażlach
print

2011-08-24 13:09:03

Zarządzenie nr 214/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.


w sprawie : przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2011-08-05 09:19:17

Zielona Energia


Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza na bezpłatne warsztaty związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w dniu 18 sierpnia 2011 r. od godziny 13:00 do 17:00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

Celem warsztatów jest uczulenie społeczeństwa na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz przekazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. W ramach omawiania danego źródła przedstawiona zostanie jego natura, technologie pozyskiwania i przetwarzania, zalety oraz wady poszczególnych rozwiązań i ograniczenia w wykorzystaniu zasobów poszczególnych źródeł. Zajęcia dla 20 osobowej grupy skierowane są do przedstawicieli biznesu i samorządów, grup decyzyjnych w zakresie planowania i strategii rozwoju gmin, właścicieli gospodarstw ekologicznych i osób zainteresowanych. Warsztaty poprowadzi Dariusz Gazurek, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, ze specjalizacją urządzenia cieplne zdrowotne i ochrony powietrza, oraz Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Od 15 lat zajmuje się branżą chłodnictwa, klimatyzacji i techniki grzewczej. Jest trenerem współpracującym z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie i prowadzi szkolenia i prezentacje z zakresu odnawialnych źródeł energii.  
 
W programie:
12:30-13:00  rejestracja uczestników 
13:00 -13:10 Powitanie zaproszonych gości i uczestników warsztatów - Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna 
13:10 – 13:20 Omówienie projektu „Europa bez barier. Europa bez granic” – Czesław Banot, Fundacja STER. Wręczenie certyfikatów uprawniających do opiniowania architektonicznego związanego z  debarieryzacją na poziomie samorządów – Mieczysław Szczurek, Ewa Gagat – Trianon.eu.  
13:20 – 13:45 Przedstawienie FWIE i NFOŚiGW. Wprowadzenie do energetyki odnawialnej.  
13:45 – 14:30 Energetyka słoneczna: kolektory słoneczne i fotowoltaika.  
14:30 – 14:50 przerwa kawowa
14:50 – 15:20 Energetyka geotermalna i pompy ciepła.  
15:20 – 16:30 Wykorzystanie bioenergii, energia wiatru i energia wody. 
16:30 – 17:00 panel dyskusyjny
17:00 – 17:30 konsultacje indywidualne  

Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz pakiet edukacyjny zawierający prezentację multimedialną, która pozwoli na rozpowszechnianie informacji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko uczestnika, nazwę organizacji oraz telefon należy przesłać na e-mail: akanska@zamekcieszyn.pl do dnia 12 sierpnia br.

Więcej informacji:  Dział Przedsiębiorczości w Zamku Cieszyn, Anna Kańska -Górniak tel.: 33 851 08 21 w.21.
  


Warsztaty przeprowadzone będą w ramach projektu „Edukacja nt. odnawialnych Źródeł energii” prowadzonego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa i dofinansowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Krakowie.

print

2011-07-01 13:46:57

Zarządzenie nr 184/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do oddania w najem.
print

2011-07-01 13:43:16

Zarządzenie nr 183/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
print

2011-07-01 13:39:37

Wójt Gminy Hażlach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 12 m2


Wójt Gminy Hażlach

43-419 Hażlach, ul. Główna 57

 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem,
na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 12 m2, położonego na parceli gruntowej numer 1560/49 o powierzchni 0,0012 ha, przy ul. Księdza Olszaka 6A w Kończycach Wielkich, objętego księgą wieczystą numer BB1C/00052404/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Garaż nie posiada żadnej instalacji technicznej i winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
·      Nieruchomość wolna jest od obciążeń.·      Termin zagospodarowania lokalu ustala się do dnia 31 grudnia 2011 roku.·      Podatek zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i Uchwałą Nr XXXVIII/323/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów; od pozostałych budynków lub ich części, za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł. W związku z powyższym roczna kwota podatku za zajmowany garaż wynosi 12,00 m2 x 5,00 zł = 60,00 zł. Od pozostałych gruntów roczna kwota podatku za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 0,25 zł, tj. 12 m2 x 0,25 = 3,00 zł ·      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie     Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 1MN dla której:1.   ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 2.   dopuszcza się realizację:a)   zabudowy agroturystycznej, usługowej, b)  elementów małej architektury i ciągów pieszychWarunki:·        Remont garażu winien być dokonany na koszt najemcy.·        Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości naliczanego czynszu
o czym będzie informował Najemcę w formie aneksu do umowy najmu.
·        Przy zawieraniu umowy z osobą która wygrała przetarg wymagane będzie wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 (tysiąc) złotych.·        Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła suma zaoferowanych stawek czynszów za lokal i grunt.Cena wywoławcza czynszu za w/w lokal miesięcznie wynosi 1,50 zł + VAT za 1 m2. Cena wywoławcza czynszu za grunt rocznie wynosi 0,20 zł + VAT za 1 m2.  Oferta przetargowa powinna zawierać:1.      Imię i nazwisko, adres oferenta.2.      Datę sporządzenia oferty.3.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym garażu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.5.      Oferowaną cenę  czynszu za 1m2 lokalu.6.      Oferowaną cenę czynszu za 1m2 gruntu.7.      Podpis oferenta. Garaż będzie można oglądać w dniu 25.07.2011 r. od godz. 900 – 1000 przy ul. Ks. Olszaka 6A w Kończycach Wielkich.Pisemne, podpisane oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, do dnia 11.08.2011 r. do godz. 1200 z dopiskiem „Garaż o powierzchni 12 m2. Otwarcie ofert (część jawna przetargu)  nastąpi w dniu 16.08.2011 r. o godz. 1030
w Urzędzie Gminy w Hażlachu ul. Główna 57.
 Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 856-95-55 wew. 47.  Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
print

2011-07-01 13:38:03

Wójt Gminy Hażlach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 10 m2


Wójt Gminy Hażlach

43-419 Hażlach, ul. Główna 57

 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem,
na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 10 m2, położonego na parceli gruntowej numer 1560/48 o powierzchni 0,0010 ha, przy ul. Księdza Olszaka 6A w Kończycach Wielkich, objętego księgą wieczystą numer BB1C/00052404/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Garaż nie posiada żadnej instalacji technicznej i winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
·      Nieruchomość wolna jest od obciążeń.·      Termin zagospodarowania lokalu ustala się do dnia 31 grudnia 2011 roku.·      Podatek zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i Uchwałą Nr XXXVIII/323/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów; od pozostałych budynków lub ich części, za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł. W związku z powyższym roczna kwota podatku za zajmowany garaż wynosi 10,00 m2 x 5,00 zł = 50,00 zł. Od pozostałych gruntów roczna kwota podatku za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 0,25 zł, tj. 10 m2 x 0,25 = 2,50 zł ·      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie     Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 1MN dla której:1.   ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 2.   dopuszcza się realizację:a)   zabudowy agroturystycznej, usługowej, b)  elementów małej architektury i ciągów pieszychWarunki:·        Remont garażu winien być dokonany na koszt najemcy.·        Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości naliczanego czynszu
o czym będzie informował Najemcę w formie aneksu do umowy najmu.
·        Przy zawieraniu umowy z osobą która wygrała przetarg wymagane będzie wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 (tysiąc) złotych.·        Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła suma zaoferowanych stawek czynszów za lokal i grunt.Cena wywoławcza czynszu za w/w lokal miesięcznie wynosi 1,50 zł + VAT za 1 m2. Cena wywoławcza czynszu za grunt rocznie wynosi 0,20 zł + VAT za 1 m2.  Oferta przetargowa powinna zawierać:1.      Imię i nazwisko, adres oferenta.2.      Datę sporządzenia oferty.3.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym garażu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.5.      Oferowaną cenę  czynszu za 1m2 lokalu.6.      Oferowaną cenę czynszu za 1m2 gruntu.7.      Podpis oferenta. Garaż będzie można oglądać w dniu 25.07.2011 r. od godz. 900 – 1000 przy ul. Ks. Olszaka 6A w Kończycach Wielkich.Pisemne, podpisane oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, do dnia 11.08.2011 r. do godz. 1200 z dopiskiem „Garaż o powierzchni 10 m2. Otwarcie ofert (część jawna przetargu)  nastąpi w dniu 16.08.2011 r. o godz. 1015
w Urzędzie Gminy w Hażlachu ul. Główna 57.
 Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 856-95-55 wew. 47.  Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
print

2011-07-01 13:34:46

Wójt Gminy Hażlach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem, na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 23 m2


Wójt Gminy Hażlach

43-419 Hażlach, ul. Główna 57

 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem,
na okres 10 lat, garażu o powierzchni użytkowej 23 m2, położonego na parceli gruntowej numer 1560/47 o powierzchni 0,0023 ha, przy ul. Księdza Olszaka 6A w Kończycach Wielkich, objętego księgą wieczystą numer BB1C/00052404/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Garaż nie posiada żadnej instalacji technicznej i winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
·      Nieruchomość wolna jest od obciążeń.·      Termin zagospodarowania lokalu ustala się do dnia 31 grudnia 2011 roku.·      Podatek zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i Uchwałą Nr XXXVIII/323/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów; od pozostałych budynków lub ich części, za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł. W związku z powyższym roczna kwota podatku za zajmowany garaż wynosi 23,00 m2 x 5,00 zł = 115,00 zł. Od pozostałych gruntów roczna kwota podatku za 1 m2 powierzchni gruntu wynosi 0,25 zł, tj. 23 m2 x 0,25 = 5,75 zł ·      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie     Nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 1MN dla której:1.   ustala się przeznaczenie – tereny zabudowy jednorodzinnej wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, 2.   dopuszcza się realizację:a)   zabudowy agroturystycznej, usługowej, b)  elementów małej architektury i ciągów pieszychWarunki:·        Remont garażu winien być dokonany na koszt najemcy.·        Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości naliczanego czynszu
o czym będzie informował Najemcę w formie aneksu do umowy najmu.
·        Przy zawieraniu umowy z osobą która wygrała przetarg wymagane będzie wpłacenie kaucji w wysokości 1000,00 (tysiąc) złotych.·        Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła suma zaoferowanych stawek czynszów za lokal i grunt.Cena wywoławcza czynszu za w/w lokal miesięcznie wynosi 1,50 zł + VAT za 1 m2. Cena wywoławcza czynszu za grunt rocznie wynosi 0,20 zł + VAT za 1 m2.  Oferta przetargowa powinna zawierać:1.      Imię i nazwisko, adres oferenta.2.      Datę sporządzenia oferty.3.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym garażu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.4.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.5.      Oferowaną cenę  czynszu za 1m2 lokalu.6.      Oferowaną cenę czynszu za 1m2 gruntu.7.      Podpis oferenta. Garaż będzie można oglądać w dniu 25.07.2011 r. od godz. 900 – 1000 przy ul. Ks. Olszaka 6A w Kończycach Wielkich.Pisemne, podpisane oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Hażlachu ul. Główna 57, do dnia 11.08.2011 r. do godz. 1200 z dopiskiem „Garaż o powierzchni 23 m2. Otwarcie ofert (część jawna przetargu)  nastąpi w dniu 16.08.2011 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Hażlachu ul. Główna 57.
 Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 856-95-55 wew. 47.  Wójt Gminy Hażlach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
print

2011-06-30 18:42:25

Ogłoszenie


 
Ogłoszenie

 

Nazwa Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych Gminy Hażlach na rok 2011.

 

Ogłaszający Karol Folwarczny

 

Data ogłoszenia 30.06.2011 r.

 

Treść ogłoszenia W dniu 29.06.2011 r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty

konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Hażlach na rok 2011 (II półrocze) z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu na temat:

Organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o

zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

 

 1. Wyścig rowerowy MTB „3.Lutnia Bike Marathon”

- na rzecz oferenta

Ludowy Klub Sportowy „Lutnia” Zamarski

ul. Szkolna 1

43-419 Hażlach

w kwocie: 2.500 zł brutto

print

2011-06-30 18:40:56

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie

 

Nazwa Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych Gminy Hażlach na rok 2011.

 

Ogłaszający Karol Folwarczny

 

Data ogłoszenia 30.06.2011 r.

 

Treść ogłoszenia W dniu 06.06.2011 r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty

konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Hażlach na rok 2011 z zakresu działalności na rzecz osób

niepełnosprawnych:

 1. Aktywizacja osób niepełnosprawnych

XX Międzynarodowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar

Ziemi Cieszyńskiej

- na rzecz oferenta

Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i

Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. Głęboka 11

43-400 Cieszyn

w kwocie: 1.000 zł brutto

print

2011-06-10 10:07:49

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HAŻLACH


w sprawie wyłożenia do wglądu protokołu inwetaryzacyjnego (dotyczący nieruchomości położonej na terenie wsi Pogwizdów stanowiącej drogę gminną)
print

2011-06-03 07:27:57

Zarządzenie nr 151/2011 z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zamarskach i przeznaczonej do oddania w najem. (dotyczy parceli nr 5/14).

print

2011-06-03 07:24:35

Zarządzenie nr 145/2011 z dnia 20 maja 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w dzierżawę. (dotyczy parceli nr 1621/20).

print

2011-04-22 10:42:23

Zarządzenie nr 122/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy (dotyczy parceli nr 333/1 i 333/2).
print

2011-04-22 10:28:56

Zarządzenie nr 121/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w najem (dotyczy parceli nr 1560/44).
print

2011-04-22 10:08:33

Zarządzenie nr 113/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w najem (dotyczy parceli nr 1560/47).
print

2011-04-22 10:04:00

Zarządzenie nr 112/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w najem (dotyczy parceli nr 1560/49).
print

2011-04-22 09:33:24

Zarządzenie nr 123/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.


w sprawie:  unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

print

2011-04-22 09:28:53

Zarządzenie nr 111/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do oddania w najem (dotyczy parceli nr 1560/48).
print

2011-03-10 14:07:29

Zebranie Wiejskie w Rudniku


print

2011-03-10 13:30:08

Zebranie Wiejskie w Hażlachu


print

2011-03-10 13:28:19

Zebranie Wiejskie w Zamarskach


print

2011-03-08 15:37:42

Zebranie Wiejskie w Pogwizdowie


print

2011-03-08 15:35:58

Zebranie Wiejskie w Brzezówce


print

2011-03-08 11:04:11

Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 lutego 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Pogwizdowie i przeznaczonej do oddania w najem.
print

2011-03-08 10:15:33

Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 lutego 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich i przeznaczonej do dzierżawy.
print

2011-03-08 10:13:10

Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 lutego 2011r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Hażlachu i przeznaczonej do dzierżawy.
print

2011-02-22 15:25:53

Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 lutego 2011r.


w sprawie: otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku
print

2011-02-11 11:39:44

Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 lutego 2011r.


w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

print

2011-02-09 12:14:42

Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 lutego 2011r.


w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

print

2011-01-20 12:46:41

Zaproszenie do składania ofert na doskonalenie zawodowe nauczycieli


Zaproszenie do składnia ofert   
         
     Stosując zasadę konkurencyjności i oszczędności oraz uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn. zm.), zapraszam do złożenia oferty na realizację zamówienia dokonywanego bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych a obejmującego usługę polegającą na organizacji w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Hażlach typu: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w systemie ciągłym w formie tzw. wsparcia metodycznego.
print

2011-01-17 15:24:54

Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku


w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku.
print

2011-01-17 15:20:55

Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 stycznia 2011 roku


w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach.
print

2010-12-29 14:56:00

Zarządzenie nr 0152/9/10 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 grudnia 2010 roku


w sprawie: określenia wzoru wniosku na dofinansowanie zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
print

2010-12-15 13:13:49

Informacja o otrzymanych środkach finansowych z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie skutków powodzi


          Gmina Hażlach otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego celem wsparcia osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi oraz podwyższenia poziomu wód gruntowych, które miały miejsce w 2010 roku.

          
          Środki finansowe, w wysokości 13 263,00zł, przeznaczone na pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi,  wypłaci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu w postaci zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.).

print

2010-12-09 11:04:32

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza do NSP 2011


Urząd Gminy Hażlach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.
print

2010-12-01 22:27:51

Zarządzenie nr 1086/10 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

print

2010-12-01 12:00:43

INFORMACJA


Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, zamieszkałym na terenie Gminy Hażlach są udzielane bezpłatne porady prawne w każdy czwartek w godzinach od 13ºº-14ºº, I piętro pok. nr 6 w Urzędzie Gminy Hażlach. Zapisy można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³º-15³º w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach I piętro pok. nr 5.

print

2010-09-28 11:16:27

Wójt Gminy Hażlach zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p. Stanisława Tatarczyk właściciela Z.U.H. „Tensa” Pracownia Projektowa ul. Kłokocińska 46, 44-251 Rybnik – pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowania DW nr 938 (ul. Cieszyńska) z DW nr 937
(ul. Jastrzębska) w miejscowości Hażlach.”
print

2010-06-21 12:01:52

Zarządzenie nr 937/10 z dnia 10 czerwca 2010


w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego zadania z zakresu pomocy społecznej

print

2010-06-09 12:56:19

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza


O G Ł O S Z E N I E
  
Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do dnia 16 czerwca 2010 roku. Wymagania dotyczące rachmistrzów oraz ich zadania zawarte są w ulotce Głównego Urzędu Statystycznego załączonej do ogłoszenia a także na stronie internetowej www.spis.gov.pl. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach ul. Główna 57 (I piętro pokój nr 5) od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Wójt Gminy Hażlach
Karol Folwarczny
print

2010-05-20 11:59:29

Zarządzenie nr 905/10 Wójta Gminy Hażlach z dnia 6 maja 2010r.


w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty

print

2010-05-10 11:25:08

Zarządzenie nr 904/10 z dnia 6.05.2010r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcie dziennego w Gminie Hażlach
print

2009-01-23 09:36:13

Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2009r.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2009

print

2009-01-19 09:02:32

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2008 r.


Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2008 r. znajduje się w załącznikach
print

2008-12-05 10:27:59

Zarządzenie nr 465/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości


Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Pogwizdowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

print

2008-09-04 10:17:12

Zarządzenie nr 403/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 sierpnia 2008r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości
print

2008-06-27 12:57:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 czerwca 2008r.


Zawiadomienie o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na cieku wodnym Pielgrzymówka w km 1 + 637, w ciągu ul. Chabrowej w Zebrzydowicach

print

2008-05-26 10:13:30

Zarządzenie nr 342/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 maja 2008r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości
print

2008-04-07 14:48:27

Zaproszenie


Z a p r o s z e n i e

 

Szanowni Państwo Wójt Gminy Hażlach serdecznie zaprasza osoby zainteresowane budowaniem partnerstwa trzech sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) na szkolenie pn. " Zasady budowania Partnerstwa w formie Lokalnej Grupy Działania oraz metodologia Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju". Spotkanie to jest kontynuacją działań podjętych przez gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice, zmierzających do utworzenia na terenie powiatu cieszyńskiego lokalnej grupy działania, w celu pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane w dniu 14 kwietnia 2008r. o godzinie 16.00, do Kina "Podhale" w Skoczowie ul. Mickiewicza 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia najpóźniej do 10 kwietnia br., drogą telefoniczną pod numerem 033 856 95 55 wewn.34, bądź mailową na adres gk@hazlach.pl   

print

2008-02-15 12:01:29

Zarządzenie nr 297/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2008r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

print

2008-02-15 11:58:00

Zarządzenie nr 296/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2008r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


print

2008-02-15 11:52:32

Zarządzenie nr 295/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2008r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

print

2008-02-15 11:45:35

Zarządzenie nr 298/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 lutego 2008r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

print

2008-02-15 11:14:38

Zarządzenie nr 287/08 Wójta Gminy Hażlach z dnia 7 lutego 2008r.


w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty otwartego konkursu na zadania publiczne Gminy z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

print

2008-02-14 10:25:07

Zarządzenie Nr 275/08 z dnia 28.01.2008r.


Sprzedaż parceli gruntowej nr 2189/1 o powierzchni 0,0226ha położoną w Zamarskach

print

2008-02-14 10:20:01

Zarządzenie Nr 283/08 z dnia 01.02.2008r.


Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

print

2007-07-18 19:59:17

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu budowy kanalizacji sanitarnej na środowisko


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu budowy kanalizacji sanitarnej na środowisko

print

2007-07-12 12:04:24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),uchwały Nr IV/ 22 /07 Rady Gminy Hażlach z dnia 26.01.2007 r. zmieniającą uchwałę własną nr XXXVII/326/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok"
Wójt Gminy Hażlach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

print

2007-07-09 15:23:51

Zarządzenie nr 108/07


Zarządzenie nr 108/07

Zarządzenie nr 108/07 w sprawie informacji za rok budżetowy 2006

print

2007-06-08 14:47:56

Zarządzenie Nr 128/07


Zarządzenie Nr 128/07 z dnia 28 maja 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości tj. parcelę gruntową nr 213/128

print

2007-06-06 14:11:27

Obwieszczenie GK/K/7624/3/07


Obwieszczenie z dnia 5.06.2007r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących
print

2007-03-28 11:39:27

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.


Ogłoszenie zwykłe

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Hażlach unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej modernizację układu drogowego ul. Myśliwskiej, ul. Leśnej, ul. Lipowej w Hażlachu, ul. Rudowskiej w Hażlachu i w Zamarskach, ul. Zamkowej w Kończycach Wielkich. Unieważnienie nastąpiło w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
print

2007-03-20 11:42:51

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie zwykłe

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Zamarskach na parceli nr 884.
print

2007-03-08 12:34:15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Hażlach na rok 2007.


Ogłoszenie zwykłe

W dniu 01.03.2007 r. Wójt Gminy Hażlach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert (II edycja) na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2007, na rzecz oferentów: 1) Ludowy Klub Sportowy "Olza Pogwizdów" z siedzibą w Pogwizdowie, ul. Katowicka 34 a. 2) Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Cieszynie, ul. Głęboka 11.
print

2007-03-08 11:57:16

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej dróg.


Ogłoszenie zwykłe

Wójt Gminy Hażlach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów modernizacji układu drogowego: 1. Hażlach – ul. Myśliwska, ul. Leśna, ul. Lipowa; długość ok. 2,8 km 2. Hażlach – Zamarski – ul. Rudowska; długość ok. 2,4 km 3. Kończyce Wielkie- ul. Zamkowa; długość ok. 2,65 km Głównym celem projektu ma być modernizacja układu drogowego polegającą na osiągnięciu prawidłowych parametrów technicznych dróg, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obszarze terenów mieszkaniowych przewiduje się możliwość realizacji dwustronnych lub jednostronnych chodników. Projekty mają obejmować przede wszystkim: 1. poszerzenie dróg zgodnie z wymogami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktach prawnych, 2. przebudowa istniejącej infrastruktury (studzienki, przepusty, itp.), 3. wykonanie prawidłowego odwodnienia, 4. wykonanie nawierzchni drogi - mieszanka mineralno-asfaltowa, 5. wykonanie chodników lub obsypka poboczy materiałem kamiennym o szerokości 0,5 m i grubości średnio 10 cm (w zależności od warunków i potrzeb), 6. wykonanie oznakowania.
print

2007-02-27 09:20:28

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie zwykłe

Wójt Gminy Hażlach informuje, że po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż paliwa Pb 95 i ON do pojazdów stanowiących własność Gminy została wybrana oferta firmy: Józef i Piotr Gawłowski sp. j. ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, Dział Stacja Paliw "Babilon" ul. Ks. Olszaka 94, 43-419 Kończyce Wielkie z ceną upustu 1,50 %.
print

2007-02-20 14:54:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie zwykłe

Wójt Gminy Hażlach informuje, że po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Hażlach została wybrana oferta firmy: Usługi Transportowe Drogowe i Budowlane Karol Cypcer Kowale 69 43-430 Skoczów z ceną: - 4.389,00 zł brutto za wbudowanie 1 Mg emulsji - 244,62 zł brutto za wbudowanie 1 Mg mieszanki mineralno-bitumicznej - 30,51 zł brutto za likwidację 1 m2 przełomów dróg asfaltowych - 24,41 zł brutto za likwidację 1 m2 przełomów dróg utrwalonych emulsją
print

2007-02-19 19:38:54

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie zwykłe

Wójt Gminy Hażlach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej obejmującej remont nawierzchni dróg ul. Skrajnej w Brzezówce, odcinka ul. Kościelnej, parkingu i zatoki autobusowej w Kończycach Wielkich i ul. Ogrodowej w Zamarskach została wybrana oferta firmy: "Geobud" Budownictwo Drogowe Grzegorz Sojka, 43-424 Drogomyśl, ul. Konwaliowa 27, z ceną brutto: 8.000,00 zł.
print

2007-01-29 12:54:29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Ogłoszenie zwykłe

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),uchwały Nr IV/ 22 /07 Rady Gminy Hażlach z dnia 26.01.2007 r. zmieniającą uchwałę własną nr XXXVII/326/06 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok” Wójt Gminy Hażlach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
print

2007-01-25 14:24:52

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie zwykłe

Wójt Gminy Hażlach informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i dostawę klińca w ilości 1.200 T i tłucznia w ilości 100 T, została wybrana oferta firmy: Usługi Transportowe, Drobowe i Budowlane Karol Cypcer, 43-430 Skoczów, Kowale 69 z ceną brutto: 61.295,00 zł.
print

2007-01-25 12:23:10

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych


Ogłoszenie zwykłe

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku
print

2007-01-02 15:24:30

Informacja


Ogłoszenie zwykłe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Hażlach na rok 2007