pomniejsz powiększ
menu
print

2018-08-24 13:14:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 sierpnia 2018 roku


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 24.08.2018 12:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 584

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Hazlach.pdf Obwieszczenie 2018-08-24 13:15:24 Kasztura Grzegorz
załącznik Studium.pdf Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hażlach 2018-08-24 13:16:37 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_1.pdf Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna 2018-08-24 13:17:26 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_2.pdf Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego 2018-08-24 13:18:30 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_3.pdf Kierunki zagospodarowania przestrzennego 2018-08-24 13:19:49 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_4.pdf Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognoza demograficzna oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Hażlach 2018-08-24 13:41:57 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-08-24 13:42:23 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza_rysunek.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek) 2018-08-24 13:43:34 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu