pomniejsz powiększ
menu
print

2018-09-06 14:52:33

Laur Srebrnej Cieszynianki


Zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia przez Gminę Hażlach Laurem Srebrnej Cieszynianki  wyznaczony został na dzień 15 września 2018 roku.

Regulamin procedury wyłaniania laureatów Samorządów Ziemi Cieszyńskiej pn. „Laury Ziemi Cieszyńskiej” stanowi, że prawo zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy Hażlach stowarzyszeniom, organizacjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi gminy.

Każdy z wymienionych wyżej podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku kalendarzowym. Kandydatem może być każdy mieszkaniec gminy Hażlach, który nie był jeszcze odznaczony tym wyróżnieniem.

Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na piśmie i zawierać nazwę podmiotu zgłaszającego oraz szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć skrócony życiorys kandydata, jak również potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata zawierające zgodę na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienia danych osobowych włącznie z zamieszczeniem informacji w środkach masowego przekazu.

W załączeniu dostępny jest wzór zgłoszenia, który po wypełnieniu i podpisaniu przez kandydata należy złożyć wraz z w/w dokumentami.

Dokonując wyboru laureata Rada Gminy Hażlach będzie brała pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących godnymi naśladowania i stanowiące wzór dla innych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 września br. w Urzędzie Gminy Hażlach w pokoju nr 5 na I piętrze, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 700 – 1500, środy w godz. 700 – 1700, w piątki w godz. 800 – 1400.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Informacje o artykule

Autor: Przewodnicząca RG Bożena Bury
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 06.09.2018 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 291

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wzor_zgloszenia.pdf Wzór zgłoszenia 2018-09-06 14:53:12 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu