pomniejsz powiększ
menu
print

2020-02-03 14:02:29

Obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy Hażlach w dniu 30 stycznia 2020 roku wydał decyzję nr SM.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kończyce Wielkie II” w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego „Kończyce II” w związku z wydłużeniem terminu obowiązywania koncesji”, usytuowanego w miejscowości Kończyce Wielkie na działkach nr 2317 i 2324.

Decyzja została wydana na wniosek Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy – w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach – można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach ul. Główna 57 pok. 16 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:00 do 15:00, środa od 7:00 do 17:00 oraz piątek od 8:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Informacje o artykule

Autor: z up. Wójta Stanisława Pelczar
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 03.02.2020 13:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 168

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie_SM_6220_2_2019.pdf Obwieszczenie 2020-02-03 14:07:20 Sojka Marek

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu