pomniejsz powiększ
menu
print

2020-03-06 14:28:01

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach


Na podstawie uchwały nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3723 z dnia 06.06.2018r.) oraz uchwały nr I/1/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/38/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach (Dz. Urz.Woj. Śl. poz. 1155 z dnia 06.02.2020r.), Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach

Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udziela się na dofinansowanie inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych figurujących w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach i polegających na likwidacji niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i zastąpieniu ich nowym:

1)kotłem gazowym c.o. przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych;

2)kotłem węglowym lub na biomasę, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji  EA (European co-operationfor Accreditation).

Dotacji nie podlega wymiana kotłów niewęglowych na kotły węglowe lub opalane biomasą.

Dofinansowaniu nie podlegają instalacje źródeł ciepła w budynkach nowowybudowanych, oddanych do użytkowania w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku lub będących w trakcie budowy (tj. nie oddanych do użytku, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła).

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 06.03.2020 13:28
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 190

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogloszenie.pdf Ogłoszenie o naborze wniosków 2020-03-06 14:32:30 Kasztura Grzegorz
załącznik Wniosek.docx Druk wniosku - DOC 2020-03-06 14:39:03 Kasztura Grzegorz
załącznik Wniosek.pdf Druk wniosku - PDF 2020-03-06 14:39:29 Kasztura Grzegorz
załącznik Uchwala_V_38_2018_z_28_05_2018.pdf Uchwala nr V/38/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach 2020-03-06 15:00:45 Kasztura Grzegorz
załącznik Uchwala_I_1_2020_z_29_01_2020.pdf Uchwała Nr I/1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokal 2020-03-06 15:02:06 Kasztura Grzegorz
załącznik Informacja.pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 2020-03-06 15:03:35 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu