pomniejsz powiększ
menu
print

2015-04-29 10:12:21

eURZĄD


Załóż i potwierdź profil zaufany w Urzędzie Gminy w Hażlachu

Projekt „e-Urząd – dodaj do ulubionych!” został wybrany do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”. Dofinansowaniem zostały objęte projekty przewidujące wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lista rankingowa projektu:

http://ip.mac.gov.pl/ip2/zakonczone-konkursy/listy-rankingowe/konkurs-nr-2pokl5212013/7510,Ogloszenie-listy-rankingowej-konkursu-nr-2POKL5212013.html

 

Całkowity koszt projektu: 2 024 816,00 PLN

Lider projektu:

Gmina Strumień

Partnerzy:

Gmina Brenna
Gmina Hażlach
Gmina Pawłowice
Miasto Ustroń
Miasto Wodzisław Śląski
Gmina Zebrzydowice
F5 Konsulting Sp. z o.o.

Cel główny

Upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST województwa śląskiego i usprawnienie działania 7 JST przez wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

Okres realizacji

od lutego2014 roku do lipca 2015

Efekty realizacji

1. Podniesienie świadomości obywateli i promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych.
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez JST za pomocą ePUAP.
4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP.
5. Usprawnienie działania JST w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych przez wdrożenie oraz modernizację rozwiązań informatycznych.

 eUrząd w Hażlachu

 

Instrukcja - Jak założyć konto, potwierdzić profil zaufany, wysłać pismo na ePUAP

 

 Informacje na temat realizowanego projektu

 Więcej na stronie projektu: www.strumien.pl/e-urzad

 

 

Źródło: http://www.strumien.pl/opis-projektu333

Informacje o artykule

Autor: Sojka Marek
Zredagował(a): Marek Sojka
Data powstania: 29.04.2015 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2020 10:31
Liczba wyświetleń: 1071

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 eURZĄD 03.06.2015 16:03 Marek Sojka
2 eURZĄD 30.04.2015 13:04 Marek Sojka
3 eURZĄD 29.04.2015 09:12 Marek Sojka
menu