pomniejsz powiększ
menu
print

2016-11-18 13:15:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 listopada 2016 r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 18.11.2016 12:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 986

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Hazlach.pdf Obwieszczenie 2016-11-18 13:16:50 Kasztura Grzegorz
załącznik Studium.pdf Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach 2016-11-18 14:32:32 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_1.pdf Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna 2016-11-18 14:32:54 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_2.pdf Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego 2016-11-18 14:33:38 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_3.pdf Kierunki zagospodarowania przestrzennego 2016-11-18 14:43:40 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_4.pdf Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Hażlach 2016-11-18 14:47:02 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 2016-11-18 14:50:46 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza_rysunek.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek) 2016-11-18 14:56:33 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu