pomniejsz powiększ
menu
print

2017-05-26 13:02:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 maja 2017 roku


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacje o artykule

Autor: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski
Zredagował(a): Grzegorz Kasztura
Data powstania: 26.05.2017 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 786

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Hazlach.pdf Obwieszczenie 2017-05-26 13:03:45 Kasztura Grzegorz
załącznik Studium.pdf Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach 2017-06-01 14:26:09 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_1.pdf Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna 2017-06-01 14:29:42 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_2.pdf Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego 2017-06-01 14:36:49 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_3.pdf Kierunki zagospodarowania przestrzennego 2017-06-01 14:37:35 Kasztura Grzegorz
załącznik Zalacznik_4.pdf Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognoza demograficzna oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Hażlach 2017-06-01 14:38:22 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-06-01 14:39:54 Kasztura Grzegorz
załącznik Prognoza_rysunek.pdf Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek) 2017-06-01 14:40:29 Kasztura Grzegorz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu