pomniejsz powiększ
menu
print

2015-10-23 12:02:37

Ulgi uznaniowe


Na wniosek podatnika można przesunąć termin płatności należności głównej, rozłożyć ją na raty lub umorzyć należność główną oraz należności uboczne w całości lub w części zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 67a i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Do wniosku o ulgę wnioskodawca powinien dołączyć dokumenty stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 120.33.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 lipca 2018 r.:

1. oświadczenie o osiągniętych dochodach w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Hażlach)

2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 37 ustawy o finansach publicznych (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Hażlach).

 

Wniosek do Wójta Gminy

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3  

menu