pomniejsz powiększ
menu
print

2012-05-25 22:54:55

Zarządzenie nr 0050.133.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 maja 2012r.


w sprawie: informacji za rok budżetowy 2011
print

2012-04-17 12:02:39

Zarządzenie nr 0050.90.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2012r.


w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
print

2011-10-24 08:55:47

Zarządzenie nr 283/2011 z dnia 21 października 2011r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2011-07-19 13:46:36

Zarządzenie nr 200/2011 z dnia 19 lipca 2011r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2011-04-21 13:40:27

Zarządzenie nr 124/2011 z dnia 18 kwietnia 2011r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2010-12-08 14:52:33

Uchwała Nr 4100/I/250/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

print

2010-12-08 14:48:51

Uchwała Nr 4100/I/249/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.385.440 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2011 rok.

print

2010-12-08 11:41:25

Uchwała Nr 4100/I/248/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
menu