pomniejsz powiększ
menu
print

2018-06-18 11:20:28

Uchwała Nr 4200/I/89/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

print

2018-05-17 14:57:53

Zarządzenie nr 0050.156.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 8 maja 2018 r.


w sprawie informacji za rok budżetowy 2017 

print

2018-04-27 15:42:46

Zarządzenie nr 0050.114.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

print

2018-01-04 15:30:34

Uchwała Nr XII/80/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-01-04 15:28:28

Uchwała Nr XII/76/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

print

2017-12-01 14:35:05

Uchwała Nr XI/73/2017 z 23.11.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-10-20 10:40:05

Zarządzenie nr 0050.298.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 października 2017 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2017-10-04 10:50:46

Uchwała Nr IX/55/2017 z 27.09.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-10-04 10:49:11

Uchwała Nr IX/54/2017 z 27.09.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

print

2017-09-05 09:35:16

Uchwała Nr VIII/45/2017 z 30.08.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-07-20 09:16:09

Zarządzenie nr 0050.214.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lipca 2017 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2017-07-11 09:48:12

Uchwała Nr VII/42/2017 z 05.07.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

print

2017-07-05 09:48:46

Uchwała Nr VI/40/2017 z 28.06.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

print

2017-07-04 15:19:20

Uchwała Nr VI/35/2017 z 28.06.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy     

print

2017-05-30 11:17:09

Uchwała Nr V/30/2017 z 24.05.2017 r.


w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok

print

2017-05-30 11:15:07

Uchwała Nr V/29/2017 z 24.05.2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

print

2017-05-30 11:13:58

Uchwała Nr V/28/2017 z 24.05.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-04-28 10:20:35

Uchwała Nr IV/24/2017 z 26.04.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-04-28 09:56:24

Uchwała Nr IV/23/2017 z 26.04.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

print

2017-04-25 11:35:28

Zarządzenie nr 0050.149.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 kwietnia 2017 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2017-04-04 11:08:12

Uchwała Nr III/20/2017 z 29.03.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-02-23 14:37:14

Uchwała Nr II/16/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2017-02-23 14:36:26

Uchwała Nr II/15/2017 z 22.02.2017 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.

 

print

2017-01-20 10:34:49

Uchwała Nr 4200/I/27/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2017 rok      

print

2017-01-19 14:40:27

Uchwała Nr 4200/I/26/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

print

2016-12-27 10:32:36

Uchwała Nr X/77/2016 z 21.12.2016 r.


Uchwała Budżetowa na 2017 rok

print

2016-12-27 10:31:44

Uchwała Nr X/76/2016 z 21.12.2016 r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024

print

2016-12-02 09:50:06

Uchwała Nr 4200/I/205/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2017 rok.

print

2016-12-02 09:47:38

Uchwała Nr 4200/I/204/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.

print

2016-12-02 09:44:10

Uchwała Nr 4200/I/203/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

menu