pomniejsz powiększ
menu
print

2016-05-17 14:24:10

Zarządzenie Nr 0050.147.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2016 r.


w sprawie informacji za rok budżetowy 2015

print

2016-05-17 14:19:51

Uchwała Nr 4200/I/67/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok 

print

2016-05-17 14:17:29

Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 marca 2016 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok  

print

2016-01-05 14:34:59

Uchwała Nr XI/91/2015 z 30.12.2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-12-01 12:39:02

Uchwała Nr X/81/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-12-01 12:31:36

Uchwała Nr X/78/2015 z 25.11.2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

print

2015-11-20 12:04:45

Zarządzenie nr 0050.313.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 października 2015r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2015-11-03 13:03:08

Uchwała Nr IX/70/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-11-03 12:59:42

Uchwała Nr IX/69/2015 z 28.10.2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.

print

2015-10-06 14:40:27

Uchwała Nr VIII/62/2015 z 30.09.2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-10-06 14:36:04

Uchwała Nr VIII/61/2015 z 30.09.2015 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

print

2015-07-30 13:14:53

Zarządzenie nr 0050.214.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 lipca 2015 roku


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2015-05-25 11:53:38

Uchwała Nr VI/48/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-05-25 11:53:08

Uchwała Nr VI/38/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok

print

2015-05-25 11:52:45

Uchwała Nr VI/37/2015 z 20.05.2015r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

print

2015-04-21 13:19:02

Zarządzenie nr 0050.132.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 kwietnia 2015 roku


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2015-03-30 14:35:58

Uchwała Nr IV/33/2015 z 25.03.2015r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-03-30 14:35:42

Uchwała Nr IV/32/2015 z 25.03.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

print

2015-03-03 12:37:44

Uchwała Nr III/28/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2015-03-03 12:37:30

Uchwała Nr III/27/2015 z 25.02.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2014 z dnia 17 grudnia 2014r.

print

2015-01-29 14:41:50

Uchwała Nr 4200/I/19/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Haźlach na 2015 rok.

print

2015-01-29 14:38:40

Uchwała Nr 4200/I/18/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

print

2015-01-27 13:36:48

Uchwała Nr I/8/2015 z 21.01.2015r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/2014

print

2014-12-22 14:23:56

Uchwała Nr XII/87/2014 z 17.12.2014r.


Uchwała Budżetowa na 2015 rok
print

2014-12-22 14:23:24

Uchwała Nr XII/86/2014 z 17.12.2014r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021
print

2014-12-17 17:33:24

Uchwała Nr 4100/I/208/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Haźlach na 2015 rok.
print

2014-12-17 17:30:23

Uchwała Nr 4100/I/207/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.
print

2014-12-17 17:26:59

Uchwała Nr 4100/I/206/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
menu