pomniejsz powiększ
menu
print

2013-06-20 14:58:10

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy  


Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok  

print

2013-05-21 13:21:01

Zarządzenie Nr 0050.119.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 maja 2013r.


w sprawie: informacji za rok budżetowy 2012
print

2012-12-19 21:48:15

Uchwała Nr VIII/71/2012 z 12.12.2012r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2012-11-06 15:01:53

Uchwała Nr VII/63/2012 z 30.10.2012r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy 
print

2012-10-31 14:12:19

Zarządzenie nr 0050.322.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 października 2012r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2012-10-03 17:12:31

Uchwała Nr VI/44/2012 z 26.09.2012r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2012-07-19 11:23:58

Zarządzenie nr 0050.211.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lipca 2012r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2012-04-24 08:48:04

Zarządzenie nr 0050.104.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 kwietnia 2012r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2011-12-08 14:31:18

Uchwała Nr 4100/I/327/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.101.200 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Haźlach.
print

2011-12-08 14:30:53

Uchwała Nr 4100/I/326/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Haźlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2021.
print

2011-12-08 14:30:26

Uchwała Nr 4100/I/325/2011 z dnia 2 grudnia 2011r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Haźlach projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
print

2011-12-08 14:20:20

Zarządzenie nr 301/2011 z dnia 10 listopada 2011r.


w sprawie: skierowania pod obrady Rady projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021
print

2011-12-08 14:16:48

Zarządzenie nr 300/2011 z dnia 10 listopada 2011r.


w sprawie: skierowania pod obrady Rady projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok
menu