pomniejsz powiększ
menu
print

2015-05-15 12:49:54

Zarządzenie Nr 0050.145.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14 maja 2015r.


w sprawie: informacji za rok budżetowy 2014

print

2014-12-22 14:22:46

Uchwała Nr XII/83/2014 z 17.12.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-12-10 14:16:49

Uchwała Nr XI/82/2014 z 5.12.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-12-10 14:16:35

Uchwała Nr XI/81/2014 z 5.12.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
print

2014-11-18 13:11:11

Uchwała Nr VIII/70/2014 z 12.11.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-11-18 13:10:39

Uchwała Nr VIII/69/2014 z 12.11.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
print

2014-10-22 13:13:33

Zarządzenie nr 0050.310.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 października 2014r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2014-10-21 11:44:49

Uchwała Nr VII/56/2014 z 15.10.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-10-21 11:42:49

Uchwała Nr VII/55/2014 z 15.10.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
print

2014-09-11 12:15:32

Uchwała Nr VI/44/2014 z 10.09.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-09-11 12:14:51

Uchwała Nr VI/43/2014 z 10.09.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
print

2014-07-23 13:02:10

Zarządzenie nr 0050.213.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 lipca 2014r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2014-07-01 10:04:38

Uchwała Nr V/36/2014 z 25.06.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-07-01 10:03:59

Uchwała Nr V/35/2014 z 25.06.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
print

2014-06-10 10:11:59

Uchwała Nr IV/30/2014 z 4.06.2014r.


w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok
print

2014-06-10 10:11:13

Uchwała Nr IV/29/2014 z 4.06.2014r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
print

2014-05-09 09:39:20

Uchwała Nr III/28/2014 z 7.05.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-04-28 12:58:59

Zarządzenie nr 0050.127.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 kwietnia 2014r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2014-04-03 07:38:31

Uchwała Nr II/21/2014 z 31.03.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-02-12 15:53:53

Uchwała Nr I/15/2014 z 5.02.2014r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2014-02-12 15:53:07

Uchwała Nr I/14/2014 z 5.02.2014r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
print

2014-01-23 14:09:50

Uchwała Nr 4100/I/15/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.362.660 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2014 rok.
print

2013-12-23 11:58:38

Uchwała Nr VIII/71/2013 z 18.12.2013r.


Uchwała Budżetowa na 2014 rok
print

2013-12-23 11:58:11

Uchwała Nr VIII/70/2013 z 18.12.2013r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2021
print

2013-12-03 14:38:19

Uchwała Nr 4100/I/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku I Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2014 rok.
print

2013-12-03 14:37:27

Uchwała Nr 4100/I/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku I Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.
print

2013-12-03 14:36:14

Uchwała Nr 4100/I/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku I Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
menu