pomniejsz powiększ
menu
print

2019-08-22 10:58:11

Uchwała Nr VI/49/2019 z 12.06.2019 r.


w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018

print

2019-08-22 10:57:13

Uchwała Nr VI/48/2019 z 12.06.2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

print

2019-08-22 10:33:44

Uchwała Nr 4200/I/64/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

print

2019-05-28 15:27:31

Zarządzenie nr 0050.150.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 maja 2019 r.


w sprawie informacji za rok budżetowy 2018 

print

2019-05-07 08:50:39

Zarządzenie nr 0050.90.2019 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 marca 2019 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Hażlach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

print

2018-12-28 15:02:20

Uchwała Nr XIV/106/2018 z 19.12.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-12-11 09:47:45

Uchwała Nr XIII/100/2018 z 05.12.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-12-11 09:46:59

Uchwała Nr XIII/99/2018 z 05.12.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-10-25 10:21:55

Zarządzenie nr 0050.278.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 października 2018 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2018-10-15 15:25:01

Uchwała Nr IX/77/2018 z 10.10.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-10-15 15:23:50

Uchwała Nr IX/76/2018 z 10.10.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-09-24 14:11:22

Uchwała Nr VIII/68/2018 z 19.09.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-09-24 14:09:08

Uchwała Nr VIII/67/2018 z 19.09.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-08-24 10:00:28

Uchwała Nr VII/65/2018 z 22.08.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-08-24 09:58:45

Uchwała Nr VII/64/2018 z 22.08.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-07-24 11:51:54

Zarządzenie nr 0050.201.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 lipca 2018r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2018-07-05 13:00:52

Uchwała Nr VI/56/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-07-05 12:58:30

Uchwała Nr VI/55/2018 z 27.06.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-06-05 12:51:35

Uchwała Nr V/35/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-06-05 12:48:28

Uchwała Nr V/34/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-06-05 12:47:15

Uchwała Nr V/33/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok

print

2018-06-05 12:36:23

Uchwała Nr V/32/2018 z 28.05.2018 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

print

2018-04-25 15:28:40

Uchwała Nr IV/31/2018 z 19.04.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-04-20 12:34:43

Zarządzenie nr 0050.138.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2018 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2018-03-23 15:23:01

Uchwała Nr III/24/2018 z 21.03.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-03-23 15:21:49

Uchwała Nr III/23/2018 z 21.03.2018 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

print

2018-03-05 13:08:08

Uchwała Nr II/15/2018 z 28.02.2018 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2018-02-05 17:50:59

Uchwała Nr I/5/2018 z 31.01.2018 r


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

print

2018-02-05 17:47:52

Uchwała Nr I/4/2018 z 31.01.2018 r


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

print

2018-02-05 17:45:15

Uchwała Nr I/3/2018 z 31.01.2018 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

print

2018-02-05 15:44:55

Uchwała Nr I/2/2018 z 31.01.2018 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

print

2018-01-23 11:13:45

Uchwała Nr 4200/I/40/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2018 rok.     

print

2018-01-23 11:10:08

Uchwała Nr 4200/I/39/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

print

2018-01-04 15:35:38

Uchwała Nr XII/78/2017 z 27.12.2017 r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029

print

2018-01-04 15:32:55

Uchwała Nr XII/77/2017 z 27.12.2017 r.


Uchwała Budżetowa na 2018 rok

print

2017-11-27 11:43:43

Uchwała Nr 4200/I/184/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2018 rok.

print

2017-11-27 11:38:27

Uchwała Nr 4200/I/183/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.

print

2017-11-27 11:25:34

Uchwała Nr 4200/I/182/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

menu