pomniejsz powiększ
menu
print

2016-11-16 14:40:14

Uchwała Nr VIII/72/2012 z 12.12.2012r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

print

2014-06-10 10:04:25

Uchwała Nr 4100/I/90/2014 z dnia 27 maja 2014r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hażlach.

print

2014-06-10 09:59:26

Uchwała Nr 4100/I/48/2014 z dnia 21 marca 2014r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

print

2014-06-10 09:41:14

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy


Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2013 rok
print

2014-05-19 15:00:01

Zarządzenie Nr 0050.142.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 maja 2014r.


w sprawie: informacji za rok budżetowy 2013
print

2013-12-23 11:57:41

Uchwała Nr VIII/69/2013 z 18.12.2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2013-12-04 13:26:28

Uchwała Nr VII/63/2013 z 27.11.2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2013-12-04 13:26:00

Uchwała Nr VII/62/2013 z 27.11.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2013-10-28 09:53:50

Uchwała Nr VI/57/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2013-10-28 09:53:19

Uchwała Nr VI/56/2013 z 23.10.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2013-10-22 08:58:11

Zarządzenie nr 0050.267.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 21 października 2013r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2013-09-12 10:43:41

Uchwała Nr V/46/2013 z 6.09.2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy 
print

2013-09-12 10:43:09

Uchwała Nr V/44/2013 z 6.09.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2013-07-19 13:43:15

Zarządzenie Nr 0050.186.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 lipca 2013r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
print

2013-07-02 10:13:35

Uchwała Nr IV/43/2013 z 26.06.2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2013-07-02 10:13:32

Uchwała Nr IV/42/2013 z 26.06.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021
print

2013-06-05 14:45:06

Uchwała Nr III/34/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2013-06-05 14:42:22

Uchwała Nr III/33/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2013-06-05 14:41:06

Uchwała Nr III/32/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 rok
print

2013-06-05 14:40:28

Uchwała Nr III/31/2013 z 22.05.2013r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

print

2013-04-30 13:46:43

Zarządzenie Nr 0050.73.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 marca 2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

print

2013-04-30 13:43:50

Zarządzenie Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 stycznia 2013r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

print

2013-04-22 12:26:55

Zarządzenie nr 0050.93.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 kwietnia 2013r.


w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2013-04-09 15:05:09

Uchwała nr II/20/2013 z 3.04.2013 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy
print

2013-04-09 15:04:37

Uchwała nr II/19/2013 z 3.04.2013 r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2013-03-05 14:41:22

Uchwała Nr I/10/2013 z 27.02.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/72/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
print

2013-03-05 14:32:16

Uchwała Nr I/6/2013 z 27.02.2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2012
print

2013-01-15 11:10:09

Uchwała Nr 4100/I/4/2013 z dnia 7 stycznia 2013r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.525.000,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2013 rok.

print

2013-01-15 10:46:36

Uchwała Nr 4100/I/3/2013 z dnia 7 stycznia 2013r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

print

2012-12-19 21:50:44

Uchwała Nr VIII/73/2012 z 12.12.2012r.


Uchwała Budżetowa na 2013 rok
print

2012-11-30 11:41:45

Uchwała Nr 4100/1/260/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.525.000,00 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2013 rok.
print

2012-11-30 11:39:20

Uchwała Nr 4100/1/258/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
print

2012-11-30 11:22:47

Uchwała Nr 4100/1/259/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2021.
menu