pomniejsz powiększ
menu
print

2017-05-31 11:24:12

Uchwała Nr 4200/I/62/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

print

2017-05-18 14:03:19

Zarządzenie nr 0050.164.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2017 r.


w sprawie informacji za rok budżetowy 2016

print

2017-05-18 13:59:17

Zarządzenie nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 

print

2016-12-27 10:27:26

Uchwała Nr X/75/2016 z 21.12.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-11-28 10:21:43

Uchwała Nr IX/66/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-11-28 10:20:32

Uchwała Nr IX/65/2016 z 23.11.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

print

2016-10-31 12:00:48

Uchwała Nr VIII/58/2016 z 26.10.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-10-20 13:28:23

Zarządzenie nr 0050.308.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 października 2016 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2016-10-03 14:16:50

Uchwała Nr VII/50/2016 z 28.09.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-10-03 14:15:00

Uchwała Nr VII/49/2016 z 28.09.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

print

2016-07-21 10:43:33

Zarządzenie nr 0050.210.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 lipca 2016 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2016-06-28 14:53:46

Uchwała Nr VI/44/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-06-28 14:52:07

Uchwała Nr VI/43/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

print

2016-06-28 14:49:56

Uchwała Nr VI/36/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok

print

2016-06-28 14:47:31

Uchwała Nr VI/35/2016 z 22.06.2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

print

2016-06-03 20:02:39

Uchwała Nr V/29/2016 z 30.05.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-05-13 10:15:27

Uchwała Nr IV/25/2016 z 27.04.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-05-13 10:11:37

Uchwała Nr IV/24/2016 z 27.04.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

print

2016-04-26 12:55:20

Zarządzenie nr 0050.127.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 kwietnia 2016 r.


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu

print

2016-03-02 14:31:15

Uchwała Nr II/13/2016 z 25.02.2016 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy

print

2016-03-02 14:28:57

Uchwała Nr II/12/2016 z 25.02.2016 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

print

2016-02-02 10:22:57

Uchwała Nr 4200/I/32/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Hażlach na 2016 rok

print

2016-02-02 10:21:08

Uchwała Nr 4200/I/31/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Hażlach wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

 

 

print

2016-01-05 14:59:16

Uchwała Nr XI/93/2015 z 30.12.2015 r.


Uchwała Budżetowa na 2016 rok

print

2016-01-05 14:58:05

Uchwała Nr XI/92/2015 z 30.12.2015 r.


w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022

print

2015-12-09 15:20:28

Uchwała Nr 4200/I/178/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Hażlach na 2016 rok.

print

2015-12-09 15:19:01

Uchwała Nr 4200/I/177/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hażlach.

print

2015-12-09 15:16:44

Uchwała Nr 4200/I/176/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach


w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

menu